Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΦΗΒΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΗΜΕΡΙΔΑ

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο καί τό Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν σέ συνεργασία μέ τήν Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους καί τήν Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας ὀργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Οἰκογένεια μέ Δύσκολο Ἔφηβο: Ἀπό τή Διαμάχη στή Συμμαχία»

Ἡ προσαρμογή τῆς οἰκογένειας στίς ἀπαιτήσεις καί τίς προκλήσεις κατά τήν περίοδο τῆς ἐφηβείας τῶν παιδιῶν εἶναι σημαντική ὅπως, καί, ἰδιαίτερα περίπλοκη.

Πρόκειται γιά μία «μεταμόρφωση» ἡ ὁποία ἐμπεριέχει εἰς βάθος ἀλλαγές στόν τρόπο τοῦ σχετίζεσθαι μεταξύ τῶν γενεῶν (γονέων – παιδιῶν – παππούδων) καί ἐπαναδιαπραγμάτευση τῶν ρόλων στήν οἰκογένεια.

Ἡ περίοδος αὐτή προσεγγίζεται ἀρχικά ὡς ἕνα ἀναπτυξιακό στάδιο στήν ἐξέλιξη τοῦ ἐφήβου, ὡστόσο συμπίπτει μέ ἀντίστοιχες  ἀλλαγές τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι προσεγγίζουν τή μέση ἡλικία μέ τίς ἐπακόλουθες ἀνακατατάξεις  σέ πολλούς τομεῖς τῆς ζωῆς τους.

Παράλληλα, οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἐφήβων γιά ἀνεξαρτησία καί αὐτονόμηση, οἱ ἐναλλαγές στή διάθεσή τους καί οἱ συχνές ἀπρόβλεπτες συμπεριφορές καί ἀντιδράσεις ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα, συχνά, συγκρούσεις ἤ διαμάχες μέ τούς γονεῖς. Οἱ ἰδιαίτερες αὐτές καταστάσεις μποροῦν να προκαλέσουν τήν  ἐμφάνιση συμπτωμάτων ἤ παραβατικῆς καί διαταρακτικῆς συμπεριφορᾶς στόν ἔφηβο ἤ καί ἐμφάνιση συμπτωμάτων σέ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειας.

Ἡ ἐξισορρόπηση στή σχέση γονέων - ἐφήβων καί ἡ σταδιακή μετάβαση ἀπό τή διαμάχη στή συμμαχία ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καί μπορεῖ νά ἀποτελέσει τό ἐπίκεντρο τῆς θεραπευτικῆς παρέμβασης, ἐφ’ ὅσον αὐτή κρίνεται ἀπαραίτητη.


Πληροφορίες-Ἐγγραφὲς: www.opc.gr καί τηλεφωνικά :

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3

Ἡμερομηνία: Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 

Κόστος Συμμετοχῆς: 50 εὐρώ για ζευγάρια,40 εὐρώ γιά ἐπαγγελματίες,30 εὐρώ γιά φοιτητές, ἀνέργους

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/17/2024
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.