Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα γιὰ τὸ Στρές, ἸωάννιναΤὸ Στρὲς καὶ ἡ Διαχείρισή του σὲ Ἀτομικὸ καὶ

Ὁμαδικὸ Ἐπίπεδο

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013, 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.

 

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα τὸν προσδιορισμό, τὶς αἰτίες, τὶς ἐπιπτώσεις καθὼς καὶ τοὺς τρόπους ἀντιμετώπισης τοῦ Στρές (ψυχολογικὴ πίεση) σὲ ἀτομικό, οἰκογενειακὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ ἐπίπεδο. Ἀπευθύνεται σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο ποὺ ἀντιμετωπίζει ἰδιαίτερα ψυχοπιεστικὲς καταστάσεις, στὰ πλαίσια τῆς εὐρύτερης οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης ποὺ διανύουμε. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θὰ δοθεῖ στὴ βιωματικὴ μάθηση, δηλαδὴ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ συμμετοχὴ, τὴν ἀμοιβαία ἀνατροφοδότηση καὶ τὴν ἀλληλεπίδραση, μὲ στόχο τὴν ἐνδυνάμωση τῶν συμμετεχόντων τόσο στὴν προσωπικὴ ὅσο καὶ στὴν ἐπαγγελματική τους ζωή.


Εἰσηγητές:

Πελαγία Ζέρβα: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια–Κοινωνικοθεραπεύτρια, Προϊσταμένη Οἰκοτροφείου στό Ἵδρυμα Χατζηκώνστα.

Δημήτρης Μοσχονᾶς: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδος.

Μαρία-Δάφνη Χρυσικοπούλου: Ψυχολόγος, ΜΑ στὴν Βιομηχανική - Ὀργανωσιακὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια–Κοινωνικοθεραπεύτρια.


Πληροφορίες -Ἐγγραφές:

Ἰωάννινα: Γεωργία Μοιροπούλου, τηλ. 26510 75487 - Μελίνα Ζάκκα, τηλ. 6972 897763                  

Ἀθήνα: Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τηλ. 210 6447.533,  210 6435980

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/25/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.