Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ψυχιατρικός Κοινοτισμός: Ἀντίλογος στήν Ἀσυλική ΨυχιατρικήΤό Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος - Κοινωνικοθεραπείας, τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας συν-διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ψυχιατρικός Κοινοτισμός: Ἀντίλογος στήν Ἀσυλική Ψυχιατρική».

Σκοπός τῆς Ἡμερίδας  εἶναι νά συνεισφέρει στόν προβληματισμό καί τήν κριτική πού, τά τελευταῖα χρόνια, ἀσκεῖται στήν πορεία καί τήν ἐξέλιξη τῆς Ψυχιατρικῆς Μεταρρύθμισης στήν χώρα μας.

Ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στήν θεραπευτική ἐμπειρία τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, μιᾶς Ἡμερήσιας Ψυχιατρικῆς Μονάδας, ἡ ὁποία, ἀπό τό 1980, ἐφαρμόζει ἀρχές κοινοτικῆς θεραπείας στήν ἀντιμετώπιση τῶν σοβαρῶν, κυρίως, ψυχιατρικῶν διαταραχῶν.

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές εἰσηγήσεις, ὁμάδες συζήτησης καί βιωματικά ἐργαστήρια σχετικά μέ θέματα, ὅπως ὁ θεραπευτικός σχεδιασμός ἀνάλογα μέ τίς θεραπευτικές ἀνάγκες ἑνός ἑκάστου θεραπευομένου, ἡ ἀναγκαιότητα ὕπαρξης εἰδικῶν κοινωνικοθεραπευτικῶν καί ψυχοθεραπευτικῶν προγραμμάτων καί ἡ σημασία τῆς ἀντίστοιχης ἐκπαίδευσης τῶν ἐπαγγελματιῶν ψυχικῆς ὑγείας, οἱ προϋποθέσεις πού καθιστοῦν τά κοινοτικά θεραπευτικά σχήματα βιώσιμα καί ἀποδοτικά κ.ἄ.


Πληροφορίες - Ἐγγραφές:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980

Κόστος Συμμετοχῆς:  35 εὐρώ, 25 εὐρώ γιά φοιτητές, ἀνέργους, μέλη τοῦ Α.Ψ.Κ. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/27/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.