Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα γιὰ τὸ ΠαιχνίδιHMEΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας καὶ ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καὶ Κοινωνικοθεραπείας συνδιοργανώνουν Ἡμερίδα γιὰ τὸ Παιχνίδι μὲ θέμα:

«Σχετίζεσθαι, Ἐπικοινωνεῖν, Θεραπεύειν»

Τό παιχνίδι ἀποτελεῖ τό βασικό μέσον ἔκφρασης, ἐπικοινωνίας καί κύριο παράγοντα μάθησης κατά τήν παιδική ἡλικία. Τά παιδιά παίζοντας ἀνακαλύπτουν τό περιβάλλον, τόν ἑαυτό τους καί τούς ἄλλους, διευρύνουν τή φαντασία τους, μαθαίνουν νά συνεργάζονται καί νά ἀντιλαμβάνονται τά ὅριά τους. Γιά τόν λόγο αὐτό  οἱ εἰδικοί ἀναγνωρίζουν τό παιχνίδι ὡς βασικό ψυχοθεραπευτικό μέσον καί θεωροῦν τήν χρήση του αὐτονόητη.

Μετά τήν ἐνηλικίωση, τό παιχνίδι, παρ’ ὅτι ἀλλάζει μορφή, συνεχίζει νά προσφέρει σημαντικά ὀφέλη γιά τήν καθημερινότητά μας, τίς σχέσεις μας, τήν ποιότητα ζωῆς, ἀλλά καί τήν προσωπική μας ἐξέλιξη:

Στήν Ἡμερίδα, πού θά πραγματοποηθεῖ στό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο τό Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε τή σημασία τοῦ παιχνιδιοῦ σέ ὅλες τίς ἡλικίες, νά συζητήσουμε καί νά διερευνήσουμε τόν βαθμό στόν ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι τό παιχνίδι ταυτοχρόνως ψυχαγωγικό, ἐξελικτικό παιδαγωγικό ἀλλά καί θεραπευτικό, γιά τούς μικρούς καί  τούς μεγάλους.

Στό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας περιλαμβάνονται θεωρητικές παρουσιάσεις  καί βιωματικά ἐργαστήρια (Κοινωνιόδραμα, Ὁμάδες Παιχνιδιοῦ).


Πληροφορίες - Ἐγγραφές:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980

Ἡμερομηνία: Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018  9:30 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχῆς30 εὐρώ, 20 εὐρώ γιά φοιτητές, ἀνέργους

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 17/10/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.