Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κίνηση καὶ Λόγος στὴν ΨυχοθεραπείαΤό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος–Κοινωνικοθεραπείας καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας διοργανώνουν  Ἡμερίδα μέ θέμα:

Κίνηση καί Λόγος στήν Ψυχοθεραπεία:

Δραματοθεραπεία, Σωματική Ψυχοθεραπεία καί Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα

Οἱ δραστηριότητες πού κινητοποιοῦν τή σωματική, νοητική, καί συναισθηματική λειτουργία καθορίζονται ἀπό τήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκουν τήν  ἰσορροπία σώματος-ψυχῆς-νοῦ.

Εἰδικώτερα, ἡ κίνηση τοῦ σώματος θεωρεῖται ἐξ ἴσου σημαντική μέ τόν λόγο καί ἀξιοποιεῖται πλέον στή θεωρία καί τήν κλινική πρακτική ποικίλων ψυχοθεραπευτικῶν σχολῶν. Στήν Ἡμερίδα θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία, μέσῳ τῶν θεωρητικῶν εἰσηγήσεων ἀλλά καί τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας, νά συζητήσουμε καί νά διερευνήσουμε τόν βαθμό καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ κίνηση, σέ συνδυασμό μέ τόν λόγο, μποροεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ τόσο στόν χῶρο τῆς ψυχικῆς ὑγείας ὅσο καί στήν ἐκπαίδευση.

Θά ἑστιασθοῦμε περισσότερο σέ τρεῖς προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες συνδυάζουν τόν λόγο καί τήν κίνηση: Δραματοθεραπεία (λόγος, θεατρική τέχνη). Σωματική Ψυχοθεραπεία (λειτουργική σχέση νοῦ-σώματος). Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα (σύζευξη ὁμαδικῆς διαδικασίας καί σκηνικῆς δράσης). Ἀπώτερος σκοπός πάντοτε εἶναι ὁ διάλογος καί ἡ σύνθεση.

Οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας ἀπευθύνονται σέ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.ἄ.), σέ ψυχοθεραπευτές, σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικούς παιδαγωγούς κ.ἄ.) καί σέ φοιτητές/σπουδαστές τῶν σχετικῶν σχολῶν. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χριστίνα Καμπούρη:   (Πρόεδρος) Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-  Κοινωνικοθεραπεύτρια, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Λίλιαν Χουλιάρα:         Ψυχολόγος, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, Ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Δ.Ψ. Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Θ.Κ.Κ.Ψ., Ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ.τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

Σταμάτης Βλάχος:       Ψυχολόγος, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθερα-πευτής, Ὑπεύθυνος Προγράμματος ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Ντράγκανα Γκόγκιτς:Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια- Κοινωνικοθεραπεύτρια, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Πωλίνα Λυριωτάκη:   Ψυχολόγος, Σπουδάστρια τοῦ Ι.Ψ.Κ.

Θεοδώρα Βάνα:  (Γραμματεία)  Γραμματεύς στό Α.Ψ.Κ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10.00-10.30      Προσέλευση -Ἐγγραφές

10.30-11.30      1η συνεδρία: Κοινωνιόδραμα, Συντονιστές: Κώστας Καλλιγιάννης, Λίλιαν Χουλιάρα

11.30-12.00      Διάλειμμα Καφέ

12.00-13.30     2η συνεδρία: Θεωρητικές παρουσιάσεις, Συντονίστρια: Νατάσα Καραποστόλη

Τό Σῶμα ὡς Μεταφορά καί Μέσον Ἔκφρασης, Σύνδεσης καί Θεραπείας στή Δραματοθεραπευτική Προσέγγιση, Φώφη Τριγάζη

Σωματική Ψυχοθεραπεία: Ἡ Κίνηση τοῦ Νοῦ καί ὁ Νοῦς τῆς Κίνησης, Μαριλένα Κόμη

Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα: Ἡ Ὁμάδα ἐν Δράσει Ψυχῇ τε καί Σώματι, Χριστίνα Τερλίδου

13.30-14.00     Διάλειμμα-Ἐλαφρύ γεῦμα

14.00-15.30    3η συνεδρία: Βιωματικά Ἐργαστήρια   

15.30-16.30     4η συνεδρία: Ὁλομέλεια-Ἀξιολόγηση τῆς Ἡμερίδας, Συντονιστές: Χριστίνα Καμπούρη, Σταμάτης Βλάχος


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Κώστας  Καλλιγιάννης:   Κοινωνικός Ψυχολόγος,  Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής, συνεργάτης τοῦ Α.Ψ.Κ..

Χριστίνα Καμπούρη: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

 Στέλα Καρανίκα: Νοσηλεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια,  μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Θ.Κ.Κ.Ψ., συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

Νατάσα  Καραποστόλη:  Ἐργοθεραπεύτρια,  Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια,  Θεραπεύτρια  Οἰκογένειας, συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

Μαριλένα Κόμη: Ψυχοπαιδαγωγός-Ψυχοθεραπεύτρια, Πρόεδρος τοῦ Κέντρου «Βίλχελμ Ράϊχ» καί τοῦ Ε.Ι.Ν.Α.

Δέσποινα Μαρκάκη: Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Σπουδῶν τοῦ Κέντρου «Βίλχελμ Ράϊχ» καί τοῦ Ε.Ι.Ν.Α.

Ἕλλη Μητρούτσικου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Δ.Ψ., Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

Ἑλένη Μοράρου: Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

Μαρία Μπαντῆ: Ἐκπαιδευτική Ψυχολόγος, Τελειόφοιτος τοῦ Ι.Ψ.Κ., συνεργάτης στό Π.Ε.Κ./Α.μ.ε.Α.

Χριστίνα Τερλίδου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Δ.Ψ, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια  Οἰκογένειας, συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ..

Φώφη Τριγάζη: Δραματοθεραπεύτρια, Ὁμαδική Ἀναλύτρια, Θεραπεύτρια Ζεύγους καί Οἰκογένειας, Ἐπόπτρια, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε., Ἐργάζεται στό Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσα ἀπό τήν Τέχνη Connective Drama.


Πληροφορίες - Ἐγγραφές:


ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980

Ἡμερομηνία: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019  10:00 π.μ. – 16:30 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχῆς:  30 εὐρώ. 20 εὐρώ γιά φοιτητές, ἀνέργους.

 

ΥΓ: Ντυθεῖτε ἄνετα!


Πρόγραμμα Ἡμερίδας

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/4/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.