Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μὴν Ξεχνᾶς τὴν Ἄνοια. Διαγνωστικὴ Διαδικασία καὶ Θεραπευτικές ΠαρεμβάσειςἩ νόσος Alzheimer (NA) εἶναι ἡ πιὸ συχνὴ μορφὴ ἄνοιας καὶ  χαρακτηρίζεται ἀπὸ σταδιακὴ ἔναρξη καὶ προϊοῦσα, φθίνουσα πορεία τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν. Ἡ διαδοχὴ τῶν ἐλλειμμάτων ἀφορᾶ συνήθως στὴ μνήμη, τὴ γλῶσσα καὶ τὶς ὁπτικοχωρικὲς λειτουργίες. Καθὼς ὁ πληθυσμὸς συνεχίζει νὰ αὐξάνει, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων ποὺ πάσχουν ἀπὸ ΝΑ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἀνέλθει στὰ 135 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050. Στὴν Ἑλλάδα ὑπολογίζεται ὅτι πάσχουν 150-200.000 ἀσθενεῖς. Σήμερα, κάποιος ἀναπτύσσει ΝΑ κάθε 68 δευτερόλεπτα καὶ μέχρι τὀ 2050, ἀναμένεται νὰ ἀναπτύσσει ΝΑ κάθε 33 δευτερόλεπτα.

Στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πρακτικὴ οἱ εἰδικοὶ καλοῦνται ὁλοένα καὶ συχνότερα νὰ ἐκτιμήσουν ἄτομα ποὺ παρουσιάζουν δυσκολίες στὴ μνήμη τους, καθὼς καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τόσο τὰ ἴδια τὰ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἄνοια,  ὅσο καὶ τοὺς περιθάλποντες στὸ δύσκολο ἔργο τους. Ἡ ἡμερίδα ἀπευθύνεται σὲ εἰδικοὺς τῆς ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλὰ καὶ σὲ περιθάλποντες ποὺ θέλουν νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν στὰ θέματα τῆς ἄνοιας.

Θεωρητικὲς Παρουσιάσεις

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops)


Ἡμερομηνία: 21 Ὀκτωβρίου 2017

Κόστος: 30€  (20€ γιὰ φοιτητές, ἀνέργους)


Εἰσηγήτριες

Μπέσσυ Καραγιάννη: Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Ἰωάννα Κατσούρη: MSc Ἐργοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Ἐφαρμογῶν, Τμῆμα Ἐργοθεραπείας ΤΕΙ Ἀθήνας, ὑποψήφια διδάκτωρ Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθερα-πεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

Ἕλλη Μητρούτσικου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Γκέλλυ Παρασκευοπούλου: Ψυχίατρος, Τελειόφοιτος τοῦ Ἰνστιούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.30-10.00:    Προσέλευση - Ἐγγραφές

10.00-11.15:  α) Ἄνοια: Εἴδη, Στάδια καί Διαγνωστική Ἐκτίμηση  (Γκέλυ Παρασκευοπούλου)

                      β) Ἡ Νευροψυχολογική Ἀξιολόγηση στήν Ἄνοια (Μπέσσυ Καραγιάννη)

11.15-11.45:   Διάλειμμα καφέ

11.45-12.45:   Ὁμάδες Ἐμπειρίας

12.45-13.30:   Ἐλαφρύ γεῦμα

13.30-14.45:  α) Μή φαρμακευτικές Παρεμβάσεις σέ Ἀσθενεῖς μέ Ἄνοια (Ἕλλη Μητρούτσικου)

                      β) Περιθάλποντες Ἀσθενῶν μέ Ἄνοια: Θεραπευτικές Παρεμβάσεις (Ἰωάννα Κατσούρη)      

14.45-15.15:   Διάλειμμα καφέ

15.15-16.00:   Ὁλομέλεια – Κλείσιμο

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/9/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.