Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Οἰκογένεια: Ἀνάπτυξη καί Ἐξέλιξη μέσῳ Κρίσεων, ΚαρδίτσαΤό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οίκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καί ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οίκογένειας καί Ζεύγους, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Καρδίτσης, διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Οἰκογένεια: Ἀνάπτυξη καί Ἐξέλιξη μέσῳ Κρίσεων»

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ στήν Καρδίτσα, τό Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2015, στό «Σπίτι τοῦ Γιολδάση» (Δημ. Λάππα 142).

Στὴν Ἡμερίδα, οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργασθοῦν τόσο θεωρητικὰ ὅσο καὶ βιωματικὰ θέματα σχετικά μέ τή δυναμική τῆς οἰκογένειας καί τίς δυνατότητές της νά ἀξιοποιεῖ τό ὑγιές δυναμικό της. Αὐτό συμβάλει στήν ὑπέρβαση κρίσεων καί δυσλειτουργιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν, οὐσιαστικά, εὐκαιρίες γιά προσωπική διαφοροποίηση, οἰκογενειακή ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη.

Ἡ Ἡμερίδα ἀπευθύνεται σέ ἐργαζομένους καί ἐκπαιδευομένους στόν χῶρο τῆς ὑγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ἄ.), καθώς καί σέ ἐπαγγελματίες καί φοιτητές ἄλλων εἰδικοτήτων,  ὅπως νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, παιδιάτρους, ὅπως ἐπίσης καί σέ ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται γιά τά οἰκογενειακά θέματα.

Ἡ Ἡμερίδα θά ἀρχίσει στίς 10.00 π.μ. καί θά ὁλοκληρωθεῖ στίς 16.30 μ.μ. (σύνολο διδακτικῶν ὡρῶν 9). Θὰ χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς.

Ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων εἶναι περιορισμένος. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν παρακαλοῦνται νά ἐπικοινωνήσουν, τό ταχύτερο  δυνατόν, μέ τή Γραμματεία τῆς Ὀργανωντικῆς Ἐπιτροπῆς.


Κόστος Συμμετοχῆς: 35€  (25 € γιὰ φοιτητές)

Πληροφορίες-Ἐγγραφές: www.opc.gr καὶ τηλεφωνικά :

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 6447 532-33

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: κ. Λίλα Παπαβαρσάμη, 6976633588, 2441020597

ΛΑΡΙΣΑ: κ. Στέλα Λαμπρούλη 2410 253108

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/15/2015
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.