Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝA: Τὸ ΨυχόδραμαἩμερίδα

Τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος - Κοινωνικοθεραπείας, τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, καὶ ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καὶ Κοινωνικοθεραπείας, διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα:

                                        «Τό Ψυχόδραμα»

Ἡ Ἡμερίδα θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ Ἰωάννινα, τὸ Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016, στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ ΚΕ.Θ.Ε.Α. (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.  Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, Ἰωάννινα). Θὰ περιλαμβάνει θεωρητικὲς παρουσιάσεις καὶ ἐργαστήρια (workshops) σχετικὰ μὲ τὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τὶς ἐφαρμογὲς τοῦ Ψυχοδράματος.

Εἰδικώτερα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἡμερίδας, οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργασθοῦν τόσο θεωρητικὰ ὅσο καὶ βιωματικὰ  τὸ Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα καὶ τὸ Κοινωνιόδραμα.

Ἀπευθύνεται σὲ ἐργαζομένους καὶ ἐκπαιδευομένους στὸν κλινικὸ χῶρο (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικοὺς λειτουργοὺς κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στὸν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης  (ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, καλλιτέχνες κ.ἄ.) καὶ τῶν ὀργανισμῶν. 

Ἡ Ἡμερίδα θά ἀρχίσει στὶς  10:00 π.μ. καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ στίς 4:00 (σύνολο διδακτικῶν ὡρῶν 6). Θὰ χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων εἶναι περιωρισμένος. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ συμμετάσχουν παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνήσουν, τὸ ταχύτερο  δυνατόν, μὲ τὴ Γραμματεία τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς.


Κόστος Συμμετοχῆς:   30€  (20 € γιὰ φοιτητές, ἀνέργους)

Πληροφορίες-Ἐγγραφές: www.opc.gr καὶ τηλεφωνικά :

  •  ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3
  •  Ἰωάννινα: κ. Γεωργία Μοιροπούλου, 6937045185 & κ. Μελίνα Κ. Ζάκκα, 6972897763
  • Λάρισα: κ. Στέλα Ἰ. Λαμπρούλη, 2410 253108.

e-mail : igaa-opc@otenet.gr

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/14/2016
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.