Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα: Σύγχρονες Ἐφαρμογές στήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση



ΗΜΕΡΙΔΑ

Τό Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ  Κέντρου, καί ἡ Ἑταιρεία Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας Ἑλλάδος, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 25 χρόνων τοῦ Ἰνστιτούτου,διοργάνωσαν Ἡμερίδα, τό Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου 2008, στό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, μέ θέμα:

«Σύγχρονες Ἐφαρμογές στήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση»

Ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε  θεωρητικές παρουσιάσεις καί ἐργαστήρια σέ ἕνα εὐρύ φάσμα σύγχρονων ἐφαρμογῶν τῆς ψυχολογικῆς ἀξιολόγησης, ὅπως ἡ συνεισφορά της:

α) στή διερεύνηση τῶν συναισθηματικῶν παραγόντων τῶν μαθησιακῶν δυσκολιῶν

β) στή διερεύνηση τῶν ἐπιπτώσεων τῶν τονικῶν συστημάτων (πολυτονικό/μονοτονικό) στήν ψυχοεκπαιδευτική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ

γ) στόν ἐπαγγελματικό προσανατολισμό καί τήν ἀναγκαιότητα σύνθεσης τῶν δεδομένων του μέ τήν οἰκογενειακή δυναμική

δ) στή συνθετική ἀξιολόγηση τοῦ ζευγαριοῦ μέσω τῶν προβλητικῶν δοκιμασιῶν RORSCHACH καί Τ.Α.Τ.

ε) στόν ἀθλητισμό

στ) στήν ἐπιλογή προσωπικοῦ καί

ζ) στήν, ἐπιβεβλημένη πλέον, ἐξειδικευμένη ἐκπαίδευση στίς ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους.

                                             

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς

Κωνσταντῖνος Βερβενιώτης

 

Πρόγραμμα Ἡμερας

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/4/2009
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.