Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα γιὰ τὴν Διαχείριση τοῦ Στρὲς στὴν ΛάρισαΠραγματοποιήθηκε με ἐπιτυχία ἡ Ἡμερίδα, ἡ ὁποία ἀπευθυνόταν σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο καθώς καί σέ εἰδικές ὁμάδες ἐργαζομένων, πού ἡ φύση τοῦ ἐπαγγέλματός τους εἶναι ἰδιαίτερα ψυχοπιεστική (διασῶστες, νοσηλευτές κ.ἄ). Οἱ συμμετέχοντες διαπραγματεύθηκαν θέματα σχετικά μέ τήν ἔννοια τοῦ στρές (ψυχολογική πίεση) στούς ἐπαγγελματικούς χώρους, ὅσον καί στήν καθημερινή ζωή.

ΛΑΡΙΣΑ: 13 Ἀπριλίου 2013

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.