Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ἐκδοτικὴ Σειρὰ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑἩ Ἐκδοτικὴ Σειρὰ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 2002. Διευθυντὴς τῆς σειρᾶς εἶναι ὁ Ἰωάννης Κ. Τσέγκος καὶ ἕως σήμερα ἔχουν ἐκδοθεῖ τὰ κάτωθι βιβλία:

 

Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, 2002. Ἀθήνα: Στιγμή.

 

῾Η Θεραπεία Οἰκογένειας. ῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση ὡς ᾿Ανοικτὸ Σύστημα.

Robin Skynner, 2003. Εἰσαγωγή: Θαλῆς Παπαδάκης. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἀθήνα: Σαββάλας.

 

Τὸ Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας. Οἰκονομικὴ καὶ Λειτουργικὴ Ἀξιολόγηση μιᾶς Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας.

Ν. Πολύζος, Β. Μπαρδῆς, Δ. Μπαρτζώκας, Γ. Πιερράκος, Κ. Παντελάκη, Χ. Κωστόπουλος, 2004. Πρόλογος: Ἰ.Κ.Τσέγκος. ᾿Επιμέλεια-Συμπεράσματα: Ν. Καραποστόλη. Ἀθήνα: ᾿Εναλλακτικὲς ᾿Εκδόσεις.

 

Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων. Ἡ Ἐπίδραση τῶν «Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν»καὶ τοῦ «Μονοτονικοῦ» στὴν ψυχοεκπαιδευτική ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ.

᾿Ι.Κ. Τσέγκος, Θ. Ν. Παπαδάκης, Δ. Βεκιάρη, 2005.  Ἀθήνα: Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις.

 

ΑἱΡΕΤΙΚά.

Thomas Szasz, 2006. Πρόλογος τοῦ συγγραφέα γιά τήν ἑλληνικὴ ἔκδοση. Μετάφραση: Ἀμαρυλλίς - Ἀφροδίτη Τσέγκου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις.

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (1980-2007). Δραστηριότητες καὶ Ἰδιοτροπίες.

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος & Συνεργάτες. Ἐπιμέλεια: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου, Γιούλα Πάντου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2007. 

 

Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων. Ἀπόηχοι ἀπὸ τὴν "Ἐκδίκηση τῶν Τόνων".

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος. Πρόλογος τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις τῶν Φίλων.

 

Lancelot Law Whyte, Τὸ Ἀσυνείδητο Πρίν ἀπὸ τὸν Freud .

Μετάφραση: Γιῶργος Μερτίκας. Ἐπιμέλεια: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου, Γιούλα Πάντου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2009.

 

Ὁ Ψυχιατρικὸς Κοινοτισμός. Στάσεις καὶ Ἀποστάσεις στὸ Σύγχρονο Ψυχοθεραπευτικὸ Γίγνεσθαι.

Ἰ.Κ. Τσέγκος. Ἐπιμέλεια: Ν. Καραποστόλη, Μ. Μητρούτσικου, Γ. Πάντου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἁρμός.

Τὸ Ψυχαναλυτικὸ Κίνημα. Ἡ Πανουργία τοῦ Παραλόγου

E. Gellner. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια-Προσθῆκες: Νατάσα Καραποστόλη, Δημήτρης Λίβας, Μαρούλα Μητρούτσικου.

Σύνθετα Διλήμματα στὴν  Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία. Τρόποι Ἐπίλυσης.

Motherwell, L. & Shay, J.J. 2017 (eds).  Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

 

Ὁμαδική Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines.

Pines, M. 2020 (ed). Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Δημήτρης Λίβας, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.


Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀναζητήσουν τὰ βιβλία στὰ βιβλιοπωλεῖα ἤ καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸ Α.Ψ.Κ.


Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/24/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.