Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (1980-2007)Ἰωάννης Κ. Τσέγκος & Συνεργάτες.

Ἐπιμέλεια: Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου, Γιούλα Πάντου

Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2007

Ἀπό τὸ ὀπισθόφυλλο:

Οἱ παρεκκλίνουσες συμπεριφορὲς τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι συνήθως ἐπιδοκιμαστέες· τὸ ἴδιο ἀπαράδεκτες θεωροῦνται καὶ οἱ παρεκκλίσεις ἀπὸ τοὺς καθιερωμένους τρόπους ἀντιμετώπισής τους. Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο ἀπετέλεσε, καὶ ἀποτελεὶ ὥς ἕνα βαθμό, μιὰ παρέκκλιση, ἴσως ἐπειδὴ πίστευε καὶ πιστεύει ὅτι οἱ παρεκκλίσεις εἶναι ἀναπόσπαστα καὶ πολὺ χρήσιμα, χαρακτηριστικὰ τῆς φύσης. Ἡ παρέκκλιση, πάντως, αὐτή, τοῦ Α.Ψ.Κ., δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα περίσκεψης ἀλλ' ... ἀπερισκέπτου ἀντιδράσεως· γι' αὐτό, ἀπὸ φίλους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 'μᾶς τοὺς ἴδιους, τὸ ἐγχείρημα ἀναγνωρίζεται ὡς "παλαβό". Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ "ἀντιδραστικότητα" τῆς ἀπαρχῆς, ἡ παλαβομάρα ἤ παρέκκλιση κρατάει 27 χρόνια. 

Οἱ συντελεστὲς τοῦ ὅποιου ἔργου ἐπετελέσθη, κατ' αὐτὰ τὰ 27 χρόνια, δὲν θεωροῦν πὼς ἔχουν ὑποχρέωση νὰ δώσουν κάποια ἀναφορά, ἤ λόγο, πρὸς ὁποιαδήποτε "ἐπίσημη" ἤ συντεχνιακὴ κατεύθυνση, πέραν τῶν στηριξάντων μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη τους τὸ ἐγχείρημα.

Βεβαίως, ὑπάρχει ἡ διάθεση ἔκφρασης τοῦ "τὰ καταφέραμε", ὅπως καὶ τὸ καμάρι ὅτι αὐτὴ ἡ εὐδοκίμηση κατορθώθηκε ἄνευ ἀρωγῆς ἐξωτερικῆς, παρὰ μόνον χάρη στὸ ἐνδόμυχο κίνητρο τῶν συντελεστῶν καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας κάποιου δελέατος οἰκονομικοῦ ἤ ἄλλου. Ἄν ἐνδοψύχως ὑπῆρχε κάποιο "δέλεαρ", αὐτὸ ἦταν ἴσως ἡ ἀόριστη προσδοκία ἑνός κάποιο "δύσκολου εὖγε" μιᾶς μικρῆς Ἀγορᾶς πεισματωμένων "σοφιστῶν".

Ὅλοι οἱ ἀπολογισμοὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες ἱστορικὲς ἀναδρομές, ἰδιαιτέρως ὅταν γίνονται ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς καὶ πρωτοστάτες, μοιραῖα ἔχουν ἕνα αὐτοεγκωμιαστικὸ περιχόμενο. Πολὺ περισότερο δὲ ὅταν αὐτὲς οἱ ἀναδρομὲς ἐκτείνονται καὶ σ' ἕνα ἱκανὸ βάθος χρόνου, ὅπως εἶναι μιὰ 27ετία ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

Εἰσαγωγικά

1. Ἡ Διαμορφωτικὴ Περίοδος, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα

2. Ἰδεολογικοπολιτικοὶ Προβληματισμοὶ περὶ τὴν Ψυχιατρικὴ καὶ τὴν Ψυχοθεραπεία κατὰ τὴν Μεταπολίτευση, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

 

Α. ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΕΡΑ

 

1. Γενικὴ Θεώρηση, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα, Δημήτρης Μοσχονᾶς

2. Τὸ Περί-Ἐγὼ καὶ τὰ Ἐμπρόσωπα Ψυχοθεραπευτικὰ Σχήματα, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

3. Ἀνάδειξη τῆς Ἑτερότητας καὶ Ἀξιοποίηση τῆς Προσωπικότητας, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

4. Οἱ Ἀδόμητες Δραστηριότητες, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος

5. Ἡ Ὁμαδικοαναλυτική-Κοινοτικὴ Ἐποπτεία, Ἕρση Κουνέλη

6. Κοινωνικοθεραπεία. Ἡ Χρήση τῆς Δραστηριότητας στὴν Ψυχοθεραπεία, Νατάσα Καραποστόλη

 

Β. Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

1. Ἁδρομερής Περιγραφὴ τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα, Δημήτρης Μοσχονᾶς

2. Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Ἐνηλίκων, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα

3. Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιῶν, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ἕρση Κουνέλη

4. Ἡ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση, Χριστίνα Τερλίδου, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης

5.Τὸ Θερινὸ Τμῆμα, Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα

6. Οἱ Ψυχοθεραπευτικὲς Κοινότητες, Νατάσα Καραποστόλη, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη

7. Ἡ Καθημερινὴ Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη, Ἄννα Τζιότζιου

8. Ἡ Δεκαπενθήμερη Ψυχοθεραπευτικὴ Κοινότητα, Ἄννα Τζιότζιου, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης

9. Οἱ Θερινὲς Θεραπευτικὲς Κοινότητες, Θεμελίνα Σκανδαλιάρη, Ἄννα Τζιότζιου

10. Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα, Νατάσα Καραποστόλη, Ἰωάννα Κατσούρη

 

Γ. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

1. Τὸ Τμῆμα Σεμιναρίων καὶ Συνεδρίων, Ἑλένη Μοράρου

2. Οἱ Ἐκπαιδευτικὲς Κοινότητες. Μεταπτυχιακὲς Ἐπαγγελματικὲς Ἐκπαιδεύσεις τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α., Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Νατάσα Καραποστόλη

3. Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης

4. Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Δήμητρα Βεκιάρη, Ἰωάννα Πιπεργιᾶ

5. Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας, Νατάσα Καραποστόλη, Ἀγγελικὴ Κοσμόγιαννη

6. Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας, Ἕρση Κουνέλη, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης

7. Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο Ὁμαδικο-αναλυτικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν (E.G.A.T.I.N.), Ζωὴ Βογιατζάκη

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Ἡ Γραμματεία τοῦ Α.Ψ.Κ., Μαρούλα Μητρούτσικου

 

Βιβλιογραφία - Παραπομπές

Παράρτημα 1: Ἐξωτερικοὶ ὁμιλητὲς καὶ θεματολογία

Παράρτημα 2: Συμμετοχὴ σὲ Συνέδρια

Εὑρετήριο ὀνομάτων

Εὑρετήριο Θεμάτων

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/10/2010
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.