Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑἱΡΕΤΙΚάThomas Szasz, 2006. Πρόλογος τοῦ συγγραφέα γιά τήν ἑλληνικὴ ἔκδοση. Μετάφραση: Ἀμαρυλλίς - Ἀφροδίτη Τσέγκου. Ἀθήνα: Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις.

Ἀπό τὸ ὀπισθόφυλλο:

Οἱ γιατροὶ ἐξουσιάζουν ἀρρώστιες, ὄχι ἀνθρώπους∙ οἱ ψυχίατροι ἐξουσιάζουν ἀνθρώπους, ὄχι ἀρρώστιες.

 

Στόχος τῆς φυσικῆς θεωρίας εἶναι νὰ αὐξάνει τὴν κατανόησή μας γιὰ τὸν κόσμο∙ στόχος τῆς ψυχολογικῆς θεωρίας εἶναι νὰ αὐξήσει τὴν αὐτοπεποίθηση τοῦ ψυχολόγου.

 

Τὸ θεμελιῶδες λάθος τῆς ψυχιατρικῆς εἶναι ὅτι θεωρεῖ τὴ ζωὴ ὡς ἕνα πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεϊ, ἀντὶ νὰ τὴ θεωρεῖ ὡς ἕναν σκοπὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ.Ἡ ψυχανάλυση εναι μι καινούργια κδοχ το ουδαϊσμο. ρθόδοξος βραος πιστεύει τι ο βραοι εναι Περιούσιος Λαός, νώτερος λων τν λλων. ρθόδοξος Ψυχαναλυτς κα Ψυχαναλυόμενος πιστεύουν τι ο ναλυτς κα ο ναλυθέντες εναι ο γιες νθρωποι, νώτεροι λων τν λλων.

 

Marx κα Freud: ο δυ μεγάλοι βραοι ντισημίτες. Marx, κομμουνιστής, προώθησε τ δικτατορία τοϋ προλεταριάτο Freud, ψυχαναλυτής, προώθησε τν ψυχιατρικ μπεριαλισμό. καθένας, μ τν τρόπο του, διακήρυξε κα κανε πράξη τ δυσανεξία.

μεγαλοφυα συνίσταται στ ν μπορε κάνεις ν δε μ τ μάτια νς παιδιο κα ν σκέφτεται κα ν γράφει, γι' ατ πο βλέπει, μ τν νο κα τ μαστορι νς νηλίκου.

 

Τ ντίθετό του μεγαλοφυος εναι γραφειοκράτης, ποος βλέπει μ τ μάτια νηλίκου, σκέφτεται μ μυαλ παιδιο κα γράφει μ φος πεθαμένου.

 

Ο καλλιεργημένοι νθρωποι συζητον. Ο καλλιέργητοι διαπληκτίζονται καί, πειδ εναι νίκανοι ν συζητήσουν, συγχέουν τν πιχειρηματολογία μ τν καυγά.

 

ταν γιατρς δίνει σ κάποιον συνταγή, γι ν πάρει «πικίνδυνα σκευάσματα», ατ καλεται «φαρμακοθεραπεία». ταν τ χορηγε διος στν αυτό του, τότε ποκαλεται «χρήστης οσιν».

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/28/2012
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.