Ελληνικά | English
Καλῶς ἤρθατε.

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, ὡς πολιτικὴ παρέμβαση στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία, κατὰ τὰ 37 χρόνια τῆς λειτουργίας του πραγματοποίησε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε προγραμματίσει, φιλοδοξήσει ἢ ὁραματισθεῖ. Υἱοθετώντας ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐμπρόσωπη ψυχοθεραπεία, ἐφαρμόσαμε τήν, σπανίως ἀκολουθούμενη, ἀρχὴ τῆς ἐντατικῆς κλινικῆς ἄσκησης ἐναρμονισμένης μὲ τὴν ἐκπαίδευση. ῾Η συστέγαση τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων μὲ τό Κέντρο καὶ ἡ συνεχὴς διαπλοκὴ θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ἐπέφερε πολλὲς ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς καὶ καινοτομίες, πρακτικὲς καὶ θεωρητικές, στὴν ἐνάσκηση τῆς Θεραπείας καὶ τῆς ᾿Εκπαίδευσης.

Θεραπεία
opc
opc
opc

Πληροφορίες γιὰ τὶς θεραπευτικὲς δραστηριότητες
(ἐνήλικοι, οἰκογένειες, ζευγάρια, ἐφήβοι καὶ παιδιά)

Ἐκδόσεις

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία»
τὶς δημοσιεύσεις ἄρθρων σὲ περιοδικά καὶ βιβλία, τὰ περιοδικὰ ἔντυπα

Νέα καὶ ἀνακοινώσεις

Σεμινάρια-Ἐκδηλώσεις
  • Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση 2/8/2017 Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

    Συντονιστής/τρια: Ἑλένη Μοράρου Ὁμαδικές Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Τὸ σεμινάριο ...

  • Κλινικὴ ῎Ασκηση καὶ ᾿Εμπειρία γιὰ Σπουδαστές καὶ Φοιτητές 8/4/2017 Κλινικὴ ῎Ασκηση καὶ ᾿Εμπειρία γιὰ Σπουδαστές καὶ Φοιτητές

    Καθὼς ἡ κλινικὴ ἐμπειρία γιὰ τοὺς σπουδαστὲς στὴν ψυχοθεραπεία δὲν εἶναι πάντα εὐχερής, ὁ ᾿Εκπαιδευτικός-᾿Ερευνητικὸς Τομέας τοῦ Α.Ψ.Κ., σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα, ἔχει δημιουργήσει ...

  • Ἡ Ῥιρὴ 23/11/2016 Ἡ Ῥιρὴ

    Νέα συλλογὴ διηγημάτων τοῦ ἸΚ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.   Περιεχόμενα Ἡ εἰς καμπαρὲ κάθοδος Τὸ μελίσσι τῶν ψυχῶν Στοῦ Μπαρμπαλιᾶ Γιὰ ἕνα μπουκάλι κολώνια ...

Κατεβάστε τὴν φόρμα συμμετοχῆς ἐδῶ
Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Κέντρου.


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.