Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ἀπό τὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία στὴν Ὁμαδικὴ ἈνάλυσηΣυντονιστής/τρια: Ἑλένη Μοράρου

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ἀπό τὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση

Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς ἔννοιες τῆς ὁμάδας, ὅπως αὐτὲς χρησιμοποιοῦνται στὴν ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία.

Τὸ Σεμινάριο ἐνδιαφέρει τοὺς ἐργαζομένους ἢ ἐκπαιδευομένους στὸν ψυχιατρικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων ποὺ ἐργάζονται μὲ ὁμάδες (εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.).

Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μέρος τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου γιά τίς  μεταπτυχιακές ἐπαγγελματικές ἐκπαιδεύσεις.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο δίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας. Δευτέρα, 19.00 ἕως 21.00 μ.μ., 29 Μαρτίου καὶ 5 Ἀπριλίου 2021.

Θεωρία

  • Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Θεωρητικὲς Ἔννοιες καὶ Κλινικὲς Ἐφαρμογές.
  • Θεραπευτικοὶ Παράγοντες τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας.

Ἐμπειρία

Μέσῳ συγκεκριμένων τεχνικῶν (προσομοίωση καί συζήτηση κλινικῶν περιπτώσεων), οἱ συμμετέχοντες ἐπεξεργάζονται εἰδικώτερα θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία.


Κόστος Συμμετοχῆς: 60 εὐρώ, φοιτητὲς 40 εὐρώ

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 17/3/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.