Ελληνικά | English

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή σὲ ΣυνέδριαΤὰ μέλη τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν τεσσάρων Ἰνστιτούτων, οἱ ἀπόφοιτοι, καθώς καὶ οἱ σπουδαστές συμμετέχουν κάθε χρόνο σὲ πολυάριθμες ἐπιστημονικὲς συναντήσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ προφορικὲς ἀνακοινώσεις, διοργάνωση workshop κ.λ.π.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/27/2014

Ἐκπαιδευτικός-Ἐρευνητικὸς ΤομέαςἘκπαιδευτικός-ρευνητικς Τομέας σ συνεργασία μέ τς τέσσερεις μεταπτυχιακς παγγελματικς κπαιδεύσεις ργανώνει κα ἐποπτεύει  ποικίλες δραστηριότητες:

 

  • Διαλέξεις σέ ποικίλα θέματα μέ προσκεκλημένους ὁμιλητές π τήν λλάδα καί τήν ἀλλαδαπή.
  • Συμπόσια, Συνέδρια, Ἡμερίδες μὲ θέματα σχετικὰ μ τίς διαγνωστικς μεθόδους κα τὴν ψυχοθεραπεία
  • Συμμετοχὴ σ Συνέδρια: ο πόφοιτοι καὶ ο σπουδαστές τν νστιτούτων συμμετέχουν τακτικά σ ποικίλα πιστημονικὰ Συνέδρια τς μεδαπς κα τῆς λλαδαπῆς.
  • Ἔκδοση Δελτίων Τύπουμὲ τὰ νέα τοῦ ργανισμοῦ
  • Ἔκδοση Περιοδικῶν ντύπων τν Ἰνστιτούτων.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.