Ελληνικά | English

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

* Υποχρεωτικά πεδία

Προκειμένου νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρῶστε τὰ παραπάνω στοιχεῖα καὶ ἀποστείλατε τὸ μήνυμά σας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  • 210 64 35 980 Τηλ. κέντρο:
  • 210 64 47 533    
  • 210 64 45 140 Fax:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  • info@opc.gr Γραμματεία:
  • ioaa@opc.gr Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν:
  • idp@opc.gr Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας:
  • ips@opc.gr Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας:
  • ift@opc.gr Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας:

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Κέντρου.


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.