Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣυνεργάτεςἈγγελικὴ Κοσμόγιαννη: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Ἀθανασία Κακούρη-Μπασέα: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Θεραπευτικοῦ Τομέως τοῦ Α.Ψ.Κ.

Ἀθανασία Καρύδη: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Ἀθηνᾶ Ἐλευθερίου: Ψυχολόγος Ὑγείας, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Ἀνδρομάχη Γιαννακοπούλου: Ψυχολόγος, MSc στήν Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Βασιλική Τσατσανύφου: Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Βίκη Κάρκου: Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Γεωργία Μοιροπούλου: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Γιῶργος Γιουκάκης: Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας

Γιώτα Θεοδώρου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Θεραπεύτρια Οίκογένειας

Δήμητρα Βεκιάρη: Σχολικὴ Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Δημήτρης Λίβας: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας

Δημήτρης Μοσχονᾶς: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας

Εἰρήνη Χατζηγιάννη: Κοινωνικὸς Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Ἑλένη Μοράρου: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Διευθύντρια τοῦ Τμήματος Σεμιναρίων

Ἕλλη Μητρούτσικου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Ἐλμίνα Παντελάκη: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ίνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Ἕρση Κουνέλη: Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Εὐθύμιος Μαρκεζίνης: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας

Ἔφη Κατσικανδράκη: Παιδοψυχίατρος, συνεργάτης τοῦ Τμήματος Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ

Ζωὴ Βογιατζάκη: Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Θαλῆς Ν. Παπαδάκης: Κλινικὸς Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ψυχολόγων, Διευθυντὴς τοῦ Τμήματος Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιῶν

Θεμελίνα Σκανδαλιάρη: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Ἰωάννα Πιπεργιᾶ: Ψυχολόγος, D.E.A. στὴν Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Ἰωάννης Κ. Τσέγκος: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Πρόεδρος τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ  τοῦ Ι.Ο.Α.Α.

Κατερίνα Καλιακάτσου: Κλινικὴ Ψυχολόγος, Msc. στὴν Ψυχολογία τῆς Ὑγείας, Ἀπόφοιτός τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Κυριακὴ Δημητρακοπούλου: Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Κυριακὴ Μανουσάκη: Ψυχοπαιδαγωγός, Θεραπεύτρια Οἱκογένειας

Κωνσταντίνα Λατσώνα: Κοινωνικὴ Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας.

Κωνσταντῖνος Βερβενιώτης: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Κωνσταντῖνος Καλλιγιάννης: Κοινωνικὸς Ψυχολόγος, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής

Κώστας Λιανός: Κοινωνικὸς Λειτουργός, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Ἀποκατάστασης Άτόμων μὲ Είδικὲς Ἀνάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) καὶ τῶν Στεγῶν Ὑποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) "ΑΜΑΛΘΕΙΑ I & ΙΙ)

Λευτέρης Παπαδημητρίου: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτὴς

Μαρία-Δάφνη Χρυσικοπούλου: Ψυχολόγος, ΜΑ στὴ Βιομηχανική -Ὀργανωσιακὴ Ψυχολογία, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια

Μαρούλα Μητρούτσικου: Φιλόλογος, Γραμματέας τοῦ Δ.Σ. τοῦ Α.Ψ.Κ.

Μιχάλης Ἀθητάκης : Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ὁμάδας, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας

Μπέσσυ Καραγιάννη: Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Νατάσα Καραποστόλη: Ἐργοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Γραμματέας τῆς Διεκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς, Διευθύντρια τῶν Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Ταμίας τοῦ Δ.Σ. τοῦ Α.Ψ.Κ.

Ντράγκανα Γκόγκιτς: Κλινική Ψυχολόγος, Msc., Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια

Σοφία Βάϊλα: Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια

Στέλα Καρανίκα: Νοσηλεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια

Στέλα Λαμπρούλη: Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια

Στέλα Τουρβάτσιου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Τίνα Παναγοπούλου: Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Φένια Πάσχου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Φραντσέσκα Μπασιάλλα: Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Χαρά Χαριτάκη: Ψυχολόγος, ΜSc. στὴν Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Άπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος: Παιδοψυχίατρος, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής

Χριστίνα Τερλίδου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/10/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.