Ελληνικά | English

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

Ἄρθρα σὲ Βιβλία
1995Tsegos I.K., 1995. "A Greek Model of Supervision". In Sharpe, M. (ed) 1995. The Third Eye: Supervision of Group Analytic Groups. London: Routledge.

Παπαδάκης, Θ. , Μοράρου, Ἑ., Ἀθητάκης, Μ., 1995. «Ἡ Οἰκογενειακή Θεραπευτική Ἐμπλοκή στή Θεραπεία Σχιζοφρενῶν Ἀσθενῶν». Στό Σύγχρονη Ψυχολογία στὴν Ἑλλάδα, Ἐπιμέλεια: Ἀναγνωστόπουλος, Φ. , Κοσμόγιαννη, Ἀ., Μεσσήνη, Β. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1997, σελ. 293-298.

Οἰκονόμου, Αἰκ., Τερλίδου Χ., Τσιλιμιγκάκη, Π. 1995. "Ἀξιολόγηση τῶν Ἀποτελεσμάτων τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας μέσῳ τῶν Ψυχολογικῶν Δοκιμασιῶν". Στό Σύγχρονη Ψυχολογία στὴν Ἑλλάδα, Ἐπιμέλεια: Ἀναγνωστόπουλος, Φ. , Κοσμόγιαννη, Ἀ., Μεσσήνη, Β. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1997, σελ. 320-329.

Τσέγκος Ἰ.Κ., 1995. «Οἱ Θεραπευτικοί Παράγοντες στή Θεραπευτική Κοινότητα». Στὸ Σύχρονη Ψυχολογία στὴν Ἑλλάδα, Ἐπιμέλεια: Ἀναγνωστόπουλος, Φ. , Κοσμόγιαννη, Ἀ., Μεσσήνη, Β. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 1997, σελ. 278-284.
 


1997Manthouli, M., 1997. "The Influence of Psychology on Psychotherapy During the Twentieth Century". In Fuller, R., Noonan Walsh, P., MacGinley, P., 1997. A Century of Psychology: Progress, Paradigms and Prospects for the New Millennium. London: Routledge.


1999Τσέγκος Ἰ.Κ., 1999. «Ἡ Ὁμαδική Ἀνάλυση». Στόν Ἀσημάκη, Φ. (ἐπ.) 1999. Σύγχρονες Ψυχοθεραπεῖες στήν Ἑλλάδα. Ἀθήνα: Ἰνστιτοῦτο Προσωπικῆς Ἀνάπτυξης, University of Indianapolis, Athens Press.

Tsegos, I.K., 1999α. "Training. Establishing a Professional Identity". In Campling, P. & Haigh, R. (eds), 1999. Therapeutic Communities. Past Present and Future. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.


2002Tsegos, I.K. & Tseberlidou, M., 2002. "The Oneirodrama Group". In Neri, C. , Pines, M., Friedman, R., 2002. Dreams in Group Psychotherapy. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.


2005Τσέγκος Ἰ.Κ., Παπαδάκης Θ.Ν., Καραποστόλη Ν., 2005. «Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία: Workshop». Στοὺς Καλαρρύτη Γ. καὶ Μπαφίτη Τ., 2005. Σῶμα Ὑγιές σέ Νοῦ Ὑγιή. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα.


2007Τσέγκος, Ἰ.Κ., 2007. "Παιδεία-Εὐκολία: Συνώνυμα?". Στὸ Μονοτονικό: Ἐμπειρία 24 Ἐτῶν, Ἀθήνα: Ἱερὰ Σύνοδος τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


2008


Κοϊμτσίδου Ἄ., Κακούρη Ἀ., Ἰ.Κ.Τσέγκος, Δούκα Φ., 2008. "Ὑποστηρικτικὴ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Χρονίων Νεφροπαθῶν Ἀσθενῶν σὲ Τμῆμα Ἐξωνεφρικῆς Κάθαρσης ἑνὸς Δημόσιου Νοσοκομείου". Στοὺς Ἀναγνωστόπουλο Φ., Καραδήμα Εὐ. (Ἐπ.), 2008.  Ὑγεία καὶ Ἀσθένεια. Ψυχολογικὲς Διεργασίες. Ἀθήνα: Λιβάνης.


2012


Tsegos I.K. & Karapostoli N., 2012. "A Greek Model of Supervision. A Visional Encounter". In Krall H., Furst J., Fontaine P. (eds), 2012. Supervision in Psychodrama. Learning in Psychotherapy and Training. Wiesbaden: Springer VS.

 


2014


Papadakis T.N., Terlidou C., Vekiari D., Tsegos I.K. 2014."Psychoeducational Development And Greek Tonal Systems". Ιn Pluralism in Psychiatry. Diverse Approaches and Converging Goals, Editors: K. Soldatos, Pedro Ruiz, Dimitris Dikeos. Medimond International Proceedings,  σελ. 101-114.


2018


Τσέγκος, Ἰ.Κ. & Καραποστόλη, Ν. "Ὁ Καθ' Ἡμᾶς Ψυχιατρικὸς Κοινοτισμός. Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Κοινωνικοθεραπεία". Στόν Ἀσημάκη, Φ. (ἐπ.) 2018. Σύγχρονες Ψυχοθεραπεῖες στὴν Ἑλλάδα. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Π. Ἀσημάκης.

Κουνέλη, Ἕ., Λατσώνα, Κ., Χατζηγιάννη, Ε. "Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας". Στόν Ἀσημάκη, Φ. (ἐπ.) 2018. Σύγχρονες Ψυχοθεραπεῖες στὴν Ἑλλάδα. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Π. Ἀσημάκης.

Τσέγκος, Ἰ.Κ. & Παπαδάκης, Θ.Ν. "Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα". Στόν Ἀσημάκη, Φ. (ἐπ.) 2018. Σύγχρονες Ψυχοθεραπεῖες στὴν Ἑλλάδα. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Π. Ἀσημάκης.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/13/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.