Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔιοργάνωσηΤὸ Τμῆμα Σεμιναρίων καὶ τὰ τέσσερα Ἰνστιτοῦτα διοργανώνουν καὶ συντονίζουν Ἡμερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια, Ἐργαστήρια καί Διεθνεῖς Συναντήσεις σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν. Τὰ θέματα τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι σχετικὰ μὲ τὶς κλινικὲς ἐφαρμογές, τὴ θεωρία καὶ τὴν ἔρευνα περὶ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, τήν Θεραπευτικὴ Κοινότητα, τὸ Ψυχόδραμα, τὴ Διαγνωστικὴ Ψυχολογία, τὴ Θεραπεία Οἰκογένειας καί Παιδιῶν κ.λ.π. Ἕως σήμερα, ἔχουν πραγματοποιηθεῖ οἱ κάτωθι:

1987 1η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ἡ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση Σήμερα", Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε, Ἀθήνα.

1988 1ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα μὲ θέμα "Ἡ Θεραπευτική Κοινότητα στὴν Ἑλλάδα. Ἐφαρμογές στὴ Θεραπεία καὶ τὴν Ἐκπαίδευση", Σχολή Μωραϊτη, Ἀθήνα.

1989 2η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα " Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Ψύχωση", Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε, Ἀθήνα.

1991 2ο Συμπόσιο γιὰ τὴ Θεραπευτική Κοινότητα μὲ θέμα "Ἡ Δημοκρατικὴ Θεραπευτική Κοινότητα, Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.

1992 3η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Συναισθηματικὲς Διαταραχές", Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.

1993 Διήμερη Συνάντηση γιὰ τὸ Ψυχόδραμα, Θέατρο Πολύτεχνο, Ἀθήνα.

1993 Ἡμερίδα Ψυχοδράματος, Ἰωάννινα.

1995 4η Εὐρωπαϊκὴ Συνάντηση γιὰ τὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση μὲ θέμα "Ἡ Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ ὁ Δύσκολος Ἀσθενής", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

1996 Ἡμερίδα μὲ θέμα "Ἡ Θεραπευτικὴ Κοινότητα Σήμερα", Ἰωάννινα.

1997 Ἡμερίδα μέ θέμα "Ἡ Συμβολὴ τῆς Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης στὴν Ἐκπαίδευση, τὴ Διάγνωση καὶ τὴ Θεραπεία", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

1998 Ἡμερίδα μέ θέμα "Μέ ἤ Χωρίς Οἰκογένεια", Κινηματογράφος ΑΛΦΑΒΙΛ, Ἀθήνα.

1999 Ἡμερίδα μὲ θέμα "Τὸ Ψυχόδραμα Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων", Κινηματογράφος ΑΛΦΑΒΙΛ, Ἀθήνα.

2002 30ὸ Εὐρωπαϊκὸ Χειμερινὸ Συμπόσιο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης μὲ θέμα "Μῦθος καὶ Λόγος στὴν Ψυχοθεραπεία", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2005 Ἡμερίδα μέ θέμα «Ψυχόδραμα καί Κοινωνικοθεραπεία», Ἰωάννινα.

2005 Ἡμερίδα μέ θέμα «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», Α.Ψ.Κ. Ἀθήνα.

2005 Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἐπὶ τῆ συμπληρώσει 25ετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Α.Ψ.Κ.

2007 Ἡμερίδα μὲ θέμα "25 Χρόνια τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2008 Ἡμερίδα μὲ θέμα "Σύγχρονες Ἐφαρμογὲς στὴν Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση", Α.Ψ.Κ., Ἀθήνα.

2011 Ἐπιστημονικὸ Διήμερο (E.G.A.T.I.N. Study Days). Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (European Group Analytic Training Institutions Network, E.G.A.T.I.N.), διοργάνωσαν διήμερο μὲ θέμα ʺModels of Supervision in Group Analytic Settingsʺ.

2013 Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τὸ περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Ἄρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα, διοργάνωσαν  ἡμερίδα μὲ θέμα  «Ἡ Ἱστορικὴ Ὀρθογραφία στὴν Νέα Ἐποχή».

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/15/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.