Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχὴ καὶ Ἀνακοινώσεις: 2010 ἕως σήμερα2010


E.G.A.T.I.N. Study Day, “Understanding Clinical Material in Group Analytic Training and Practice”, Βιέννη, Ἀπρίλιος, 2010.

Συνδιάσκεψη τῆς F.E.P.T.O. (Federation European of Psychodrama Training Institutions), Τελ-Ἀβίβ.

2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο μὲ θέμα «Τέχνη καὶ Ψυχιατρική», Χανιά, Μάϊος

 • Μαρία-Δάφνη Χρυσικοπούλου, Ν. Καραποστόλη, Ἀ Κοσμόγιανννη, Ἰ. Πιπεργιᾶ, Ἀθ. Κακούρη, Ἰ.Κ. Τσέγκος, "Οἱ Δημιουργικές Δραστηριότητες στήν Ψυχοθεραπεία. Κοινωνικοθεραπεία"

 • Θαλῆς Παπαδάκης, Ν. Καραποστόλη, Π. Ζέρβα,Ἰ Φικιώρη, Ἰ.Κ. Tσέγκος, "Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα"

 • Χριστίνα Τερλίδου, Κώστας Καλλιγιάννης, Ἐργαστήριο: Τὸ Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα

EFTA Conference, Paris

 • Kouneli E., Latsona K., Workshop: Group-analytic Supervision, Group Therapy with Couples: Couples Group Analysis
 • Sidiropoulos H., Katsouri I., Latsona K., Xirovasila H., Kakouri A., "The Multifactorial Approach: A Combined Treatment of Children and their Parents"
 • Papadakis Th., Kouneli E., Morarou E., Sidiropoulos H., Tsegos I.K., " A Communal Approach on the Formation of the Family Therapist"

 


2011


21ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο, Άθήνα

 • Στρογγυλὴ Τράπεζα: Ἡ Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση
 • Μαρκεζίνης Ε., Κακούρη Α., Μοράρου Ε., Ἀθητάκης, Μ.,Τσέγκος, Ι.Κ., "Οἱ Θεραπευτικοί Παράγοντες στήν Πολυπαραγοντική Προσέγγιση"
 • Κελάκης, A., Παπαδάκης, Θ., Κακούρη, A., Τσέγκος, Ἰ. Κ., "Κλινικό Παράδειγμα Ἐφαρμογῆς τῆς Πολυπαραγοντικῆς Προσέγγισης"
 • Σιδηρόπουλος,  Χ., Λατσώνα, Κ., Παναγοπούλου, Κ., Τσέγκος, Ἰ.Κ., "Ἡ Πολυπαραγοντική Προσέγγιση γιά Παιδιά καί Ἐφήβους"
 • Μοσχονᾶς, Δ. , Τερλίδου, Χ., Καλιακάτσου, Κ.,  Καρανίκα, Σ.,  Τσέγκος, Ἰ.K., "Ἐκτίμηση τῆς Ἀποτελεσματικότητας τῆς Πολυπαραγοντικῆς Προσέγγισης: Α. Μέσῳ Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης. Β. Ἀπό τήν Πλευρά τῶν Θεραπευομένων

13ο Πανελλήνιο ΕΛΨΕ, Ἀθήνα

 • Χριστίνα Μαστρανδρέα, Κωσταντῖνος Βερβενιώτης, Χαρά Χαριτάκη, Χριστίνα Τερλίδου, Ἰ.Κ.Τσέγκος, "Ἡ Συμβολή τοῦ Ὁμαδικοαναλυτικοῦ Μοντέλου Ἐποπτείας στήν Ψυχολογική Ἀξιολόγηση"
 • Νανά Μοσχονᾶ, Κατερίνα Καλιακάτσου, Ε. Λαγάκου, Ἰ.Κ.Τσέγκος, "Ἡ Ἀποτελεσματικότητα τῆς Μακρόχρονης Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας"
 • Ἕλενα Ζέρβα, Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Κατερίνα Καλιακάτσου, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, "Τά Χαρακτηριστικά τῶν Φαντασιώσεων στήν Ὁμαδικοαναλυτική Ἐποπτεία"

GAS Symposium, Λονδίνο 

 • Karagianni V., Mastrandrea Chr., Mitroutsikou E., Panagopoulou T., Zerva E., Tsegos I.K., "Research on the Greek Model of Supervision: Outcome and Implications"

 ATC WOODBROOKE CONFERENCE, 5 - 8 Σεπτεμβρίου 2011

 • Ioanna Fikiori, Stamatis Vlahos, Ioannis K. Tsegos, Workshop: Greek Model of Supervision applied to the Large Group of a Therapeutic Community

EAPA Conference, Ρίγα, Λεττονία

 • Papadakis Th.,Lagakou Eud., Terlidou Chr., Vekiari D., Tsegos I.K., "Cognitive Development and Tonal Systems of Greek Language: A Pilot Comparative Longitudinal Field Study"

Brain and Behaviour Conference, Θεσσαλονίκη

 • Kaligiannis K., Karanika S., Karapostoli N.,Tsegos I.K., "Evaluation of the Patients' Satisfaction Concerning the Services Provided by an Open Psychotherapy Unit"

 • Karydi A., Haritaki H., Tsegos I.K., "A Guide to the Clinical Psychologist for Recognizing Organicity Markers in Common Psychological Assessment Tools"
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/2/2014
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.