Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχὴ καὶ Ἀνακοινώσεις: 2005 ἕως 20092005


2η ῾Ημερίδα Ε.Ε.Ψ.Ε. «῾Η ᾿Αναγκαιότητα τῆς Προσωπικῆς Θεραπείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ», ᾿Αθήνα

 • Βογιατζάκη Ζ.: «῾Η Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν ᾿Εκπαιδευομένων Ψυχοθεραπευτῶν».

῾Ημερίδα, «Ψυχόδραμα καὶ Κοινωνικοθεραπεία», Α.Ψ.Κ., ᾿Ιωάννινα

 • Βασιλείου ῎Ο.: «Οἱ Κοινωνικοθεραπευτικὲς ῾Ομάδες».
 • Κατσούρη ᾿Ι.: «Τὸ Ψυχόδραμα ͺΠαιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων».
 • Παπαδάκης Θ.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα».

27h International Cοnference on School Psychology, ᾿Αθήνα

 • Bouldadaki P., Kouneli E., Kokkinidis A., Kakouri A., Tsegos I.K.: «School Phobia and Family Dynamics».
 • Lagakou E., Kaliakatsou K., Manthouli M., Sidiropoulos H., Tsegos I.K.: «Adolescents Presenting Difficulties in School Adjustment: Demographic, Diagnostic and Therapeutic Characteristics».
 • Vekiari D., Papadakis Th., Tsegos I.K.: «The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Psychoeducational Development of the Children».

13th European Symposium in Group Analysis, G.A.S. London, Νορβηγία

 • Athitakis M., Kakouri A., Markezinis E., Tsegos I.K.: «Depedency or Autonomy within Group-Analytic Practice: Facing the Modern Challenges».
 • Athitakis M., Karapostoli N., Polyzos N., Bardis V., Bartzokas D., Pierrakos G., Tsegos I.K.: «How Expensive is Psychotherapy for the Patient? The Cost of Therapy Services Provided by a Day Psychotherapy Unit».
 • Bassialla F., Morarou E., Tsegos I.K.: «Running Introductory Courses in the Periphery (Thessaloniki): Dynamic and Statistical Observations».
 • Haritaki H., Terlidou Ch., Moschonas D., Manthouli M., Moschona Th., Tsegos I.K.: «Is Group Analysis Effective? Evaluating Personality Changes after Completion of Therapy».
 • Papadopoulou S., Kouneli E., Papadakis Th., Karayanni V., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «A Comparative Study of Emotions-Feelings, Phantasies and Themes Derived from a New Group-Analytic Supervision Method in Different Therapeutic Activities».

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Tziotziou A., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «Coping with Traumatic Experience in a Communal Setting».

῾Ημερίδα, «Εἰσαγωγὴ τοῦ Πολυτονικοῦ στὴν ᾿Ιδιωτικὴ ᾿Εκπαίδευση», ᾿Εκπαιδευτήρια Χ. ΑΚΡΙΔΑ, Πάτρα

 • Βεκιάρη Δ., Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η ᾿Εκμάθηση τῶν ᾿Αρχαίων ῾Ελληνικῶν ὡς Εὐοδωτικὸς Παράγων στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Η ᾿Εκδίκηση τῶν Τόνων».

Διήμερο Σεμινάριο «Εἰσαγωγὴ στὴ Δυναμικὴ τῆς ῾Ομάδας», ῾Υπηρεσίες Ψυχικῆς ῾Υγείας Κύπρου, Λευκωσία

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «Σύγχρονες Τάσεις καὶ ᾿Εξελίξεις στὴν Ψυχοθεραπεία, στὸν ῾Ελλαδικὸ καὶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Χῶρο».
 • Καραολίδου Μ.: «῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ Ψυχοθεραπεία. Θεωρία καὶ Πράξη».
 • Μαρκεζίνης Ε.: «῾Η ᾿Εκπαιδευτικὴ Κοινότητα τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν».

2nd International Congress on Brain and Behavior, Θεσσαλονίκη

 • Kakouri A., Athitakis M., Morarou E.: «A Multifactorial Approach in the Treatment of the Severely Disturbed Patients».
 • Koilia P., Manthouli M., Terlidou Ch., Tsegos I.K.: «Differences in the Psychological Characteristics of Borderline Patients With and Without Comorbidity of Alcoholism».
 • Latsona K., Kosmoyanni A., Kokkinidis A., Tsegos I.K.: «The Importance of a Psychoeducational Parents’ Group to the Training of Children with Special Abilities».
 • Vekiari D., Papadakis Th., Tsegos I.K.: «The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Psychoeducational Development of the Children».

Symposium: «Cost and Effectiveness in Psychotherapy»

 • Capelluto D.: «The Demographic and Psychiatric Data of the Patients Addressed for Therapy into the Adult Therapy Department of the O.P.C.».
 • Karapostoli N.: «Review of Existing Cost-Effectiveness Studies». -Polyzos N.: «An Extensive and Original Study Measuring the Psychotherapy’s Financial Cost both for Patient and Providing Organization».
 • Tziotziou A.: «The Demographic and Psychiatric Characteristics of the Patients Treated in a Psychotherapeutic Community of the O.P.C. for a Period of Twenty Years (N=816)».
 • Villiotou V.: «A Retrospective Study of Demographic and Psychiatric Data of the Patients Addressed to the O.P.C. during One Year Period. Investigating the Therapeutic Outcome and Cost for the Patients, Especially for the Groupal Activities (Group Analysis, Therapeutic Community) (N=495)».

῾Ημερίδα, «Τὸ Μέλλον τῆς Ψυχοθεραπείας», Α.Ψ.Κ., ᾿Αθήνα

 • ᾿Αθητάκης Μ.: «῾Η Πορεία πρὸς τὴ Διαφοροποίηση μέσῳ ῾Ενὸς Πολυπαραγοντικοῦ Θεραπευτικοῦ Σχήματος».
 • Βογιατζάκη Ζ. κ.ἄ.: «῾Η Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν ᾿Εκπαιδευομένων Ψυχοθεραπευτῶν».
 • Καραποστόλη Ν. κ.ἄ.: «Τὸ Κόστος τῆς Ψυχοθεραπείας».
 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Ερμηνευτικὴ καὶ ῾Ερμηνειολογία».

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικῆς ᾿Ογκολογίας, ᾿Αθήνα

 • Καλιακάτσου Κ., Τερλίδου Χ., Καραολίδου Μ., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Ψυχολογικὲς Δοκιμασίες καὶ Νεοπλασματικὰ Νοσήματα».

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικῆς ῎Ερευνας, ᾿Ιωάννινα

 • Βερβενιώτης Κ., Τζιότζιου ῎Α., Καραποστόλη Ν., Λίβας Δ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση Νεαροῦ ᾿Ενηλίκου μὲ Σοβαρὴ Ψυχοπαθολογία».
 • Λαγάκου Ε., Γκίνη Κ., Καλιακάτσου Κ., Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῎Εφηβοι σὲ Θεραπεία· Μελέτη τῶν Δημογραφικῶν καὶ Κλινικῶν Χαρακτηριστικῶν, ᾿Εφήβων ποὺ ᾿Απευθύνθηκαν γιὰ Θεραπεία σὲ μία ᾿Ανοικτὴ Μονάδα».
 • Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Βεκιάρη Δ.: «῾Η ᾿Εκμάθηση τῆς ῾Ιστορικῆς ᾿Ορθογραφίας ὡς Εὐοδωτικὸς Παράγων στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ».

 


2006


19ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικὸ Συνέδριο, Ἀθήνα

 • Βερβενιώτης Κ., Τερλίδου Χ., Καλιακάτσου Κ., Καραολίδου Μ., Μαρκεζίνης Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Ψυχολογικὲς Δοκιμασίες καὶ Νεοπλασματικὰ Νοσήματα».
 • Γκίνη Κ., Τζιότζιου ῎Α., Κατσούρη Γ., Λίβας Δ., Καραποστόλη Ν., Παπαδάκης Θ., Καπελλοῦτο Ν., Κοκκινίδης ᾿Α., Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν Θεραπευομένων στὸν Θεραπευτικὸ Τομέα τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Κακούρη ᾿Α., ᾿Αθητάκης Μ., Παπαδάκης Θ., Κουνέλη ῞Ε., Μοράρου ῾Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν ῾Υποψηφίων σὲ Μετεκπαιδεύσεις στὴν ῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία καὶ τὴν Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση».
 • Κοϊμτσίδου ῎Α., Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Δούκα Φ.: «῾Υποστηρικτικὴ ῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία Χρονίων Νεφροπαθῶν ᾿Ασθενῶν, σὲ Τμῆμα ᾿Εξωνεφρικῆς Κάθαρσης ἑνὸς Δημοσίου Νοσοκομείου».
 • Τερλίδου Χ., Καλιακάτσου Κ., Μοσχονᾶς Δ., Μανθούλη Μ., Μοσχονᾶ Θ., Κακούρη ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Μελέτη τῶν ᾿Αλλαγῶν τῆς Προσωπικότητας μετὰ τὴν ῾Ολοκλήρωση ῾Ομαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας».
 • Μπασιάλλα Φ., Λιανὸς Κ., Μοιροπούλου Γ., Σιδηρόπουλος Χ., Μοράρου ῾Ε., Σκανδαλιάρη Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Ιστορικὴ ᾿Αναδρομὴ καὶ Στατιστικὴ ᾿Ανάλυση τῶν Περιφερειακῶν Εἰσαγωγικῶν Σεμιναρίων τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».
 • Παπαδάκης Θ., Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Βεκιάρη Δ.: «῾Η ᾿Εκμάθηση τῆς ῾Ιστορικῆς ᾿Ορθογραφίας ὡς Εὐοδωτικὸς Παράγων στὴν Ψυχοεκπαιδευτικὴ ᾿Εξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ».

῾Ημερίδα, «Μονοτονικό· ᾿Εμπειρία 24 ᾿Ετῶν (1982-2006)», ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος, ᾿Αθήνα

 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Παιδεία-Εὐκολία· Συνώνυμα;».

3η ῾Ημερίδα Ε.Ε.Ψ.Ε., «Μέθοδοι ᾿Εποπτείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ· Θεωρία καὶ Πρακτική», ᾿Αθήνα

 • Κουνέλη ῞Ε.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Μοντέλο ᾿Εποπτείας· ᾿Ερευνητικὰ Δεδομένα, ᾿Επισημάνσεις καὶ Διαπιστώσεις».
 • Κουνέλη ῞Ε., Μοράρου ῾Ε., Δελῆ ᾿Α.: «Τὸ ῾Ελληνικὸ Μοντέλο ῾Ομαδικοαναλυτικῆς ᾿Εποπτείας τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν», Workshop.

26th International Congress of Applied Psychology, ᾿Αθήνα

 • Koilia P., Manthouli M., Terlidou Ch., Kosmoyanni A., Piperya I., Tsegos I.K.: «Differences in the Psychological Characteristics of Borderline Patients With and Without Comorbidity of Alcoholism».
 • Terlidou Ch., Kaliakatsou K., Karaolidou M., Markezinis E., Tsegos I.K.: «Psychological Testing and Neoplasmatic Diseases».
 • Vekiari D., Papadakis Th., Tsegos I.K.: «The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Psychoeducational Development of the Children».

1st Symposium: «Cost and Effectiveness in Psychotherapy»

 • Gini K., Tziotziou A., Katsouri I., Livas D., Karapostoli N., Papadakis Th., Capelluto D., Athitakis M., Tsegos I.K.: «The Characteristics of the Patients Treated into the Adult Therapy Department, the Therapeutic Community and the Child and Family Therapy Department».
 • Kaliakatsou K., Terlidou Ch., Moschonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moschona Th., Tsegos I.K.: «Personality Change and Completion of Long-Term Group-Analytic Psychotherapy».
 • Karapostoli N., Polyzos N., Bardis V., Bartzokas D., Pierrakos G., Pantelaki K., Kostopoulos Ch., Tsegos I.K.: «The Cost of Therapy Services Provided by a Day Psychotherapy Unit».
 • Manthouli M., Tsegos I.K., Kakouri A., Morarou E., Papadakis Th.: «Structure and Function of a Day Centre: Evaluation of its 25 Years Function».
 • Villiotou V., Livas D., Karapostoli N., Tsegos I.K.: «Therapeutic Outcome and Cost for the Patients Treated in Groupal Activities (Group Analysis, Therapeutic Community)».

2nd Symposium: «The Group-Analytic Approach to the Training in Psychotherapy»

 • Athitakis M., Kakouri A., Morarou E., Papadakis Th., Tsegos I.K.: «Description of the Four Postgraduate Training Communities in Psychotherapy».
 • Karaolidou M., Kouneli E., Kosmoyanni A., Piperya I., Tsegos I.K.: «A Group-Analytic Method of Supervision: A New Approach».
 • Markezinis E., Tsegos I.K., Kouneli E., Kakouri A., Morarou E.: «The Importance of Clinical Practice in a Psychotherapy Training Scheme».
 • Tsegos I.K.: «On the Making of a Psychotherapist».
 • Voyatzaki Z., Vekiari D., Manthouli M., Kosmoyanni A., Piperya I.: «A Research Study of the Characteristics of Candidates for Group Psychotherapy Training».

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Moschonas D., Triantafillou Th.: «Therapeutic Community Principles and Acute Inpatient Psychiatric Care in the Army».
 • Zerva P., Voutsinas O., Tsegos I.K.: «Groups Conducted by Clients in a Psychotherapeutic Community».

3rd Meeting of Trainers, «Personal-Professional Development in Training», E.F.T.A.-TIC, Ρόδος

 • Sidiropoulos H., Papadakis Th., Kouneli E., Morarou E., Tsegos I.K.: «A Group-Analytic Training Community in Family Therapy: Its Contribution to Personal and Professional Development of the Trainee».

15th Thessaloniki Conference, South-East European Society for Neurology & Psychiatry, Θεσσαλονίκη

 • Livas D., Gini K., Tziotziou A., Katsouri I., Karapostoli N., Papadakis Th., Capelluto D., Athitakis M., Kakouri A., Tsegos I.K.: «The Characteristics of the Patients Treated into the Adult Therapy Department, the Therapeutic Community and the Child and Family Therapy Department».
 • Papadakis Th., Tsegos I.K.,Vekiari D.: «Children Psychoeducational Development and Greek Classical Language (Polytoniko): A Cognitive Developmental Study».
 • Tsegos I.K.: «Thoughts and Comments on the Repercussion Provoked by the Study on the Change of the Simplification of the Written Greek Language».

Φθινοπωρινό Workshop τῆς G.A.S.: «Trauma in Organizations»

 


2007


Πολιτιστικὴ ᾿Εκδήλωση, Μακεδονικὴ Καλλιτεχνικὴ ῾Εταιρεία, Κιλκίς

 • Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «᾿Αστοιχείωτη ἡ Στοιχειώδης ᾿Εκπαίδευση;».

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο, Θεσσαλονίκη

 • Τζιότζιου ῎Α. κ.ἄ.: «Χαρακτηριστικὰ τῶν Θεραπευομένων σὲ μία Μονάδα ᾿Ανοικτῆς Νοσηλείας· ῾Ο Θεραπευτικὸς Τομέας τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».

E.G.A.T.I.N. Study Day, «Applied Group Analysis-Challenges and Training», Βουδαπέστη

 • Capelluto D., Koimtsidou A., Voyatzaki Z.: «Familiar Techniques in New Settings: Group Analysis Apllied with Medical Patients».

15th FEPTO Meeting, ᾿Αλάτσατα

 • Karapostoli N., Terlidou Ch.: «A Group-Analytic Method of Supervision: A New Approach», Workshop

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δραματοθεραπείας καὶ Παιγνιοθεραπείας, ᾿Αθήνα

 • Παπαδάκης Θ., Κατσούρη ᾿Ι., Καραποστόλη Ν., Μοράρου ῾Ε., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «Τὸ ῾Ομαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα· Θεραπευτικοὶ Παράγοντες καὶ Τεχνικές».

9th European Conference on Psychological Assessment, E.A.P.A., Θεσσαλονίκη

 • Kaliakatsou K., Kouneli E., Morarou E., Papadakis Th.: «A Group-Analytic Method of Supervision: A New Approach».
 • Manthouli M., Kaliakatsou K., Terlidou Ch., Moschonas D., Kakitsis P., Moschona Th., Kakouri A., Tsegos I.K.: «Personality Change after Completion of Long-Term Group-Analytic Psychotherapy».
 • Papadakis Th., Tsegos I.K.,Vekiari D.: «Children Psychoeducational Development and Greek Classical Language (Polytoniko): A Cognitive Developmental Study».
 • Verveniotis K., Terlidou Ch., Kaliakatsou K., Markezinis E., Tsegos I.K.: «Psychological Testing and Neoplasmatic Diseases».
 • Voyatzaki Z., Moschonas D., Vekiari D., Manthouli M., Kosmoyanni A., Piperya I., Skandaliari Th., Tsegos I.K.: «A Research Study of the Characteristics of Candidates for Group Psychotherapy Training».

Πανελλήνιο Συνέδριο «῾Η Ψυχιατρικὴ Μεταρρύθμιση· Σχιζοφρένεια», ᾿Αλεξανδρούπολη

 • Τριγώνη ᾿Α., Μαρκεζίνης Ε., Κακούρη ᾿Α., Μοράρου ῾Ε., Κοκκινίδης ᾿Α., Τσέγκος ᾿Ι.Κ.: «῾Ομαδικὴ ᾿Ανάλυση καὶ Ψύχωση· Τὸ Πολυπαραγοντικὸ Μοντέλο τοῦ ᾿Ανοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου».

4η ῾Ημερίδα Ε.Ε.Ψ.Ε., «Σύγχρονες ᾿Εφαρμογὲς τῆς Ψυχοθεραπείας στὴν ῾Ελλάδα», ᾿Αθήνα

 • Κοϊμτσίδου ῎Α., Καπελλοῦτο Ν., Βογιατζάκη Ζ.: «᾿Εφαρμογὲς τῆς ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης σὲ ᾿Ασθενεῖς μὲ Σωματικὲς Παθήσεις».

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • Zerva P., Livas D., Tsegos I.K.: «The Communal Approach as an Antidote to Chaos in a Mental Health Organization».

3rd International Congress on Brain and Behavior, Θεσσαλονίκη

Symposium: Treating Severely Disturbed Patients through a Multifactorial Approach

 • Athitakis M.: «The Multifactorial Approach: A Case Study».
 • Kakouri A.: «The Multifactorial Approach: The Psychotic Patients».
 • Moschonas D.: «Structure and Function of the Therapy Department of the Open Psychotherapy Centre».
 • Sidiropoulos H.: «The Multifactorial Approach: Children and Adolescents».

3rd European Conference of Brief Strategic and Systemic Therapy: "Investigate – Induce – Prescribe"

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικῆς Ὀγκολογίας, Ἀθήνα

 • Γεράση Ἀ., Ἐλευθερίου Ἀ.: "Ὁμαδικοαναλυτικὸ Ψυχόδραμα καὶ Ὀγκολογικός Ἀσθενής: Ἀπό τόν Ρόλο τοῦ Ἀσθενοῦς στόν Ρόλο τοῦ Πρωταγωνιστοῦ".

 


2008


Ἡμερίδα ΕΛΕΣΥΘ μὲ θέμα "Τὸ Συναίσθημα τοῦ Ψυχοθεραπευτῆ", Ἀθήνα

Συνδιάσκεψη τῆς F.E.P.T.O.(Federation European of Psychodrama Training Institutions), Γλασκώβη

20 Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο, Κρήτη

 • Ἀθητάκης Μ., Σαμίου Κ., Μοσχονᾶς Δ., Μοράρου Ἑ., Τσέγκος Ἰ.Κ.: "Ἡ Προσωπική Θεραπεία τοῦ Ἐκπαιδευομένου Ψυχοθεραπευτοῦ".
 • Κάρκου Β., Κακούρη Ἀ, Καπελλοῦτο Ν., Ἀθητάκης Μ., Τσέγκος Ἰ.Κ. : "Μελέτη τῶν Χαρακτηριστικῶν τῶν Θεραπευομένων σέ Ἡμερήσια Ψυχοθεραπευτική Μονάδα καί ἡ Θεραπευτική Διαδικασία: Πορεία καί Ἔκβαση".
 • Κελάκης Ἀ., Μαρκεζίνης Εὐθ., Σκανδαλιάρη Θ., Κοκκινίδης Ἀ, Κακούρη Ἀ, Τσέγκος Ἰ.Κ.: "Χαρακτηριστικά καί Πορεία τῶν Συμμετεχόντων σέ Ἀτομική (Δυαδική) Ψυχοθεραπεία".

32nd Foulkes Lecture καί Ἡμερίδα τῆς G.A.S.

5η Ἡμερίδα τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.: «Τό Συναίσθημα στήν Ψυχοθεραπεία»

3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικῆς, Λευκωσία

 • Mαρκεζίνης Εὐθ., Τριγώνη Ἀ., Κακούρη Ἀ., Μοράρου Ἑ., Τσέγκος Ἰ.Κ.: "Ὁμαδική Ἀνάλυση καί Ψύχωση".
 • Κοϊμτσίδου Ἄ.,Κακούρη Ἀ., Μαρκεζίνης Εὐθ., Τσέγκος Ἰ.Κ.: "Ὑποστηρικτική Ὁμαδική Ψυχοθεραπεία Χρονίων Νεφροπαθῶν Ἀσθενῶν σέ Τμῆμα Ἐξωνεφρικῆς Κάθαρσης ἑνός Δημόσιου Νοσοκομείου".
 • Παπαδάκης,Θ., Φικιώρη, Ἰ., Παύλου,Ἐ., Κοσμόγιαννη, Ἀ., Tσέγκος, Ἰ.Κ.: "Τό Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα".

4η Συνάντηση τῶν Ἐκπαιδευτῶν τῆς EFTA: "Training in Family Therapy: Integrating Content, Form and Relationship".

14th European Symposium in Group Analysis, G.A.S., 18-22 Αὐγούστου, Δουβλῖνο

Symposium on Affective DisordersConductors: Malcolm Pines, Ioannis K. Tsegos

 • Ioannis K.Tsegos : "A Brief Description of the Therapeutic Milieu where Group Analytic Therapy Activities take place,".
 • Zoe Voyatzaki, I.K. Tsegos: "Psychological Re-evaluation of Patients with Affective Disorders after Completion of Group-Analytic Psychotherapy",
 • Eleni Morarou, I.K. Tsegos: "Self-destructive Behaviour of Patients with Affective Disorders and the Containing of Destruction in Group Analytic Psychotherapy".

Παρουσιάσεις

 • A.Deli, E. Morarou-Tsegou : "Norbert Elias & S.H. Foulkes: A Creative Dialogue",
 • Th. Papadakis, E. Kouneli, Ε.Μorarou, H. Sidiropoulos, I.K. Tsegos: "A Group Analytic Training Community in Family Therapy: Its Contribution to Personal and Professional Development of theTrainee",
 • Zoe Voyatzaki : "On the History of EGATIN".
 • Workshop γιά τό Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα, Πωλίνα Ζέρβα, Λάμπης Σιδηρόπουλος.

Φθινοπωρινό Workshop τῆς G.A.S (Ἑταιρεία Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης τοῦ Λονδίνου καί Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης «Rasztów» τῆς Βαρσοβίας) Κρακοβία: Trauma: Individual and Group Experience

Ἡμερίδα τῆς Gestalt Foundation, Ἀθήνα

 • Σκανδαλιάρη Θ.: "Ἡ Κοινοτική Προσέγγιση στήν Ἐκπαίδευση Ψυχαναλυτῶν Ὁμάδας".

 


2009


E.G.A.T.I.N. Study Day , Χαϊδελβέργη, μέ θέμα: «From Fear to Curiosity»

Συνέδριο τῆς Ε.Λ.Ψ.Ε., Βόλος

 • Δ. Βεκιάρη, Κ. Γκίνη, Σ. Βάϊλα, Λ. Σιδηρόπουλος, X. Xαριτάκη, Ἰ. Κ. Τσέγκος: "Μαθησιακές Διαταραχές καί Συναισθηματικοί Παράγοντες".
 • Μ. Ἀποστολίδου, K.Kαλιακάτσου, Θ. Mοσχονᾶ, Χ. Tερλίδου, Ἰ.K. Tσέγκος: "Ἡ Ἀξιολόγηση τῆς Ἀποτελεσματικότητας τῆς Ψυχοθεραπείας μέσῳ τῶν Δοκιμασιῶν Μ.Μ.Ρ.Ι. καί Rorschach".
 • Θ. Ν. Παπαδάκης, Δ. Βεκιάρη, Θ. Μοσχονᾶ, Χ. Τερλίδου, Ἰ. Κ. Τσέγκος: "Τονικά Συστήματα καί Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη. Μία Διαχρονική Μελέτη".

Ἡμερίδα Συλλόγου Φοιτητῶν Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Μ. Μανθούλη: "Προοπτικὲς τοῦ Ἐπαγγέλματος τοῦ Ψυχολόγου".

Συνδιάσκεψη τῆς F.E.P.T.O. (Federation European of Psychodrama Training Institutions), Βελιγράδι

Ἡμερίδα τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. μέ θέμα «Ἡ Κρίση στήν Ψυχοθεραπευτική Διεργασία: Κίνδυνος ἤ Εὐκαιρία;».

 • «Ἡ Ἐφαρμογή τῶν Πολυπαραγοντικῶν Θεραπευτικῶν Σχημάτων σέ Περιόδους Κρίσης».
 • Workshop: Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος σὲ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Focusing.

17th International Congress of Group Psychotherapy (I.A.G.P.), Ρώμη

 • M. Petropoulou, D. Livas, A. Kosmoyanni, I.K.Tsegos: "Discussing Boundaries in a Daily Psychotherapeutic Community"
 • K.Kaliakatsou, Th. Moschona, C. Terlidou, I.K. Tsegos: "Personality Changes after Completion of Long-Term Group Analytic Psychotherapy".
 • Thalis Papadakis, Natassa Karapostoli, Olga Vassiliou, I. K.Tsegos: "Theoretical Development and Various Applications of the Group-Analytic Psychodrama".
 • A.Kosmoyanni, M. Athitakis, I. Piperya, H. Haritaki, I.K. Tsegos: "The Impact of Personal Therapy and Training Procedure on Personality’s Evolution of the Trainees’ Psychotherapists".
 • A. Elefteriou, D. Capelluto, A. Kakouri, P. Sakellaris, I.K. Tsegos : "Group Psychotherapy for Cancer Patients".
 • V. Karkou, D. Capelluto, A. Kakouri, M. Athitakis, I.K. Tsegos: "Characteristics and Therapeutic Course of Patients Addressed in a Daily Psychotherapy Unit".
 • Th. Papadakis, E. Kouneli, Ε.Μorarou, H. Sidiropoulos,, I.K. Tsegos: "A Group Analytic Training Community in Family Therapy: Its Contribution to Personal and Professional Development of theTrainee".
 • Workshop: The Group-Analytic Psychodrama, Christina Terlidou & Paulina Zerva

Συνδιάσκεψη Θεραπευτικῶν Κοινοτήτων, Windsor, ᾿Αγγλία

 • M. Petropoulou, D.Livas, A. Kosmoyanni, I.K.Tsegos: "Discussing Boundaries in a Daily Psychotherapeutic Community".

Συνέδριο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ γιά τήν Ψυχική Ὑγεία, Ἀθήνα

 • V. Karkou, D. Capelluto, A. Kakouri, M. Athitakis, I.K. Tsegos: "Characteristics and the Therapeutic Course of Patients Addressed in a Daily Psychotherapy Unit".
 • A. Elefteriou, D. Capelluto, A. Kakouri, P. Sakellaris, I.K. Tsegos: "Group Psychotherapy for Cancer Patients".
 • D. Capelluto, A. Koimtsidou, A. Eleftheriou, A. Kakouri, G. Pyrgili, P. Sakellaris, I. K. Tsegos: "Applying Group Analytic Principles in Chronic Somatic Patients Groups".
 • D. Moschonas, Ν Τrigoni, E. Markezinis, A. Kakouri, I.K. Tsegos: "Group Analysis and Psychosis: the Multifactorial Model of the Open Psychotherapy Centre".
 • A.I. Kelakis, E. Markezinis, A. Kakouri, I.K. Tsegos: "Characteristics and Therapeutic Course of the Patients Treated with Individual Psychotherapy in the Open Psychotherapy Centre. A Retrospective Study".

16οΣυνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ. μέ θέμα «Μeanings of Happiness and Psychotherapy»

 • M. Athitakis, D. Livas, I.K. Tsegos: "Humor in Group Analysis".

Συνέδριο τῆς E.F.P.P.: «Bridging Identities. Clinical Impact of Groups», Πράγα.

10ο Εὐρωπαϊκό Συνέδριο τῆς Ε.Α.Ρ.Α., Γάνδη, Βέλγιο

 • K.Kaliakatsou, M. Manthouli, Th. Moschona, C. Terlidou, I.K. Tsegos: "Personality Changes after Completion of Long-Term Group Analytic Psychotherapy".
 • Th. N. Papadakis, D. Vekiari, C. Terlidou, I. K.Tsegos, T. Moschona, Ν.Pantazis: "Tonal system and psychoeducational development. A longitudinal field study".
 • H. Haritaki, A.Kosmoyanni, M. Athitakis, I. Piperya, I.K. Tsegos: "The Impact of Personal Therapy and Training Procedure on Personality's Evolution of the Trainees' Psychotherapists".

Συνάντηση τῶν Ἐκπαιδευτῶν τῆς EFTA: "Issues of Family Therapy Training in an Unpredictable World", Κρακοβία, Πολωνία

4th Brain and Behaviour, Θεσσαλονίκη

SYMPOSIUM: The Personal Approach in Psychotherapy, Chairperson: Ioannis K. Tsegos

 • "Training and Therapeutic Factors", Ioannis K. Tsegos
 • "The Multifactorial Approach in Psychotherapy and Training", Athanassia Kakouri
 • "The Evaluation of Therapeutic Effectiveness of Personal Approach through Psychological Assessment", Vassiliki Viliotou, Aggeliki Kosmoyanni
 • "How the Patients Evaluate the Therapeutic Factors and Outcome", Ioanna Fikiori, Ioanna Katsouri
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 5/16/2011
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.