Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΕἰσαγωγήΔιευθύντρια: Ντίνα Λατσώνα

Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιῶν ἀσχολεῖται μὲ προβλήματα παιδιῶν καὶ ἐφήβων καθὼς καὶ μὲ προβλήματα οἰκογενειῶν ἢ ζευγαριῶν. ᾿Αφορᾶ, ἐπίσης, καὶ ζεύγη ἢ οἰκογένειες, τῶν ὁποίων ἕνα μέλος ἐμφανίζει ψυχολογικὴ ἢ ψυχιατρικὴ διαταραχή.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/18/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.