Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ὁμάδα ΠεριθαλπόντωνΟΜΑΔΑ  ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ

Ἀντιμετωπίζοντας τό Χρόνιο Νόσημα καί τήν Ἀπώλεια.

Μέ χαρά σᾶς ἀνακοινώνουμε τήν δημιουργία μιᾶς νέας ὁμοιογενοῦς ὁμάδας στό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο.


Πρόκειται γιἀ τήν Ὁμάδα Περιθαλπόντων, ἡ ὁποία εἶναι ὑποστηρικτικοῦ τύπου θεραπευτική ὁμάδα καί ἀπευθύνεται σέ περιθάλποντες πασχόντων ἀπό χρόνια σωματικά νοσήματα ὅπως, πολλαπλή σκλήρυνση, ἀγγειακά εγκεφαλικά, ἄνοια, νόσος Parkinson, χρόνια ἀποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος, τετραπληγία, κ.λ.π.

Πρόκειται γιά νοσήματα πού καθιστοῦν τήν καθημερινότητα κοπιαστική καθώς ἀφαιροῦν ἀπό τούς πάσχοντες τήν πλήρη λειτουργικότητά τους, καθιστώντας ἀναγκαία τή φροντίδα ἀπό κάποιον ἄλλον. Οἱ περιθάλποντες (τά παιδιά, ὁ/ἡ σύζυγος, συγγενεῖς, κ.λ.π.) βρίσκονται ἀντιμέτωποι τόσο μέ πρακτικά ζητήματα, τό κοινωνικό καί ψυχολογικό βάρος τῆς νόσου πού ἐξελίσσεται, ὅσο καί μέ τήν ἀναπόφευκτη ἀπώλεια τοῦ ἀγαπημένου τους προσώπου. Παράλληλα, ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μέ χρόνιο νόσημα ἐπηρεάζει σέ μεγάλο βαθμό τόν περιθάλποντα καί ἐπιφέρει σημαντικές συνέπειες καί αλλαγές στή λειτουργία καί τή δυναμική τῆς οἰκογένειας.


Οἱ ὁμαδικές προσεγγίσεις προσφέρουν ἀποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, δεδομένου ὅτι βασίζουν τή λειτουργία τους σέ συγκεκριμένους θεραπευτικούς παράγοντες. Οἱ περιθάλποντες συχνά στεροῦνται ἐκπαίδευσης γιά τόν ρόλο πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ καί χρειάζονται ἐργαλεῖα αὐτοφροντίδας ὥστε νά προληφθεῖ ἡ ἐξουθένωση. Στόχος τῆς ὑποστηρικτικῆς ὁμάδας περιθαλπόντων εἶναι ἡ παροχή συναισθηματικῆς στήριξης, ἡ διαχείριση τῶν δυσφορικῶν συναισθημάτων καί τοῦ ἄγχους καί ἡ παροχή ἐξειδικευμένων θεραπευτικῶν παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας τοῦ πάσχοντος, μέ σκοπό τή διατήρηση τῆς ποιότητας ζωῆς τόσο τοῦ πάσχοντα ὅσο καί τοῦ περιθάλποντα, καθώς καί τῆς λειτουργίας ὅλης τῆς οἰκογένειας.
 Συντονισμός: Μπέσσυ Καραγιάννη, Γιάννα Κατσούρη
Συχνότητα συναντήσεων: Δεκαπενθήμερη
Ἔναρξη: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
Ὥρα: 18.30-20.00
Κόστος: 60 εὐρώ μηνιαίως

Ἡμερολόγιο Συναντήσεων
Δεκέμβριος 2019: 6, 20

2020
Ἰανουάριος: 17, 31         Φεβρουάριος: 14, 28          Μάρτιος: 13, 27
Ἄπρίλιος: 10, 24             Μάιος: 8, 22

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 19/11/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.