Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ψυχοθεραπεία - ΚοινωνικοθεραπείαἈναλόγως μὲ τὸ εἶδος τοῦ παρουσιαζομένου προβλήματος καὶ τὴ διαγνωστικὴ ἐκτίμηση, προτείνεται θεραπεία εἴτε τοῦ παιδιοῦ, εἴτε τοῦ γονεϊκοῦ ζεύγους, εἴτε τῆς οἰκογένειας ἢ συνδυασμὸς τῶν ἀνωτέρῳ.

Ψυχοθεραπεῖες Παιδιῶν καὶ ᾿Εφήβων

Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία: Συναντήσεις μὲ ἐξειδικευμένο θεραπευτή, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τεχνικές.

Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν (Κοινωνικοθεραπευτικὲς Ὁμάδες): Πρόκειται γιὰ τὴ χρήση ὁμαδικῶν μεθόδων σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐκφραστικὲς καὶ δημιουργικὲς δραστηριότητες (παιχνίδια, ζωγραφική, μουσικοκινητική, ψυχόδραμα κ.ἄ.). Οἱ ὁμάδες συντονίζονται ἀπὸ ἐξειδικευμένους θεραπευτὲς καὶ ἀπευθύνονται σὲ παιδιὰ ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες ἢ διαταραχὲς ἀνάπτυξης, συμπεριφορᾶς, μάθησης καὶ προσαρμογῆς.

Ψυχόδραμα ᾿Εφήβων:Πρόκειται γιὰ ὁμάδες ποὺ συνδυάζουν τὴν ὁμαδικὴ δυναμικὴ μὲ τὴν ψυχοδραματικὴ διαδικασία (ἐκδραμάτιση καταστάσεων ζωῆς, συγκρούσεων κ.ἄ.), μὲ σκοπὸ τὴν ἐκμάθηση καὶ ἀνάληψη ρόλων καθὼς καὶ τὴν ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεων μὲ τοὺς ὁμηλίκους. Οἱ ὁμάδες Ψυχοδράματος συντονίζονται πάντοτε ἀπὸ δύο ἔμπειρους θεραπευτὲς καὶ ἀπευθύνονται σὲ ἐφήβους ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες ἢ διαταραχὲς προσαρμογῆς, συμπεριφορᾶς καὶ κοινωνικοποίησης.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/15/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.