Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πρώτη Συνάντηση καὶ Διαγνωστικὴ Περίοδος῾Η ἀρχικὴ συνάντηση γίνεται μὲ τὴν ἐνδιαφερόμενη οἰκογένεια ἢ τὸ ζεῦγος· στὶς περιπτώσεις ποὺ τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ τὸ παιδὶ ἡ συνάντηση γίνεται μὲ τοὺς γονεῖς· στὴ συνάντηση αὐτή, παράλληλα μὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ ἱστορικοῦ, προσδιορίζεται, κατὰ τὸ δυνατόν, καὶ τὸ προβαλλόμενο αἴτημα.

᾿Αξιολογήσεις Παιδιῶν, ᾿Εφήβων καὶ Γονέων
Μετὰ τὴν Πρώτη Συνάντηση, καὶ ἀναλόγως μὲ τὶς ἐνδείξεις, ἀκολουθοῦν οἱ ἑξῆς ἀξιολογήσεις:

  • Πλήρης ψυχιατρική, παιδοψυχιατρικὴ ἢ καὶ νευρολογικὴ ἀξιολόγηση.
  • Πλήρης ψυχολογικὴ ἀξιολόγηση: νοητική (Terman-Merill, W.I.S.C. III, Ravens P.M), σχολικῆς ἐπίδοσης καὶ μαθησιακῶν δυσκολιῶν (᾿Αθηνᾶ test), προσωπικότητας (C.A.T., Τ.Α.Τ., Rorschach, ἐρωτηματολόγια κλινικῆς Menninger) καθὼς καὶ δοκιμασίες ᾿Επαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ γιὰ ἐφήβους καὶ νεαροὺς ἐνήλικες.
  • Οἰκογενειακὴ ἀξιολόγηση: συνάντηση ὅλης τῆς οἰκογένειας (γονεῖς καὶ παιδιά) μὲ δύο εἰδικοὺς θεραπευτές.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.