Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εἰδικὲς Θεραπεῖες ΠαιδιῶνΔήμητρα Βεκιάρη

Ἀφοροῦν παιδιὰ καὶ ἐφήβους ποὺ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἀνάπτυξης καὶ συμπεριφορᾶς, μαθησιακὲς δυσκολίες κ.ἄ.

  • Μουσικοθεραπεία: θεραπεία μέσῳ τῆς μουσικῆς καὶ τῆς κίνησης (Δυαδικὴ ἢ ῾Ομαδική).
  • Ἐργοθεραπεία: θεραπεία μέσῳ τῆς δημιουργικῆς δραστηριότητας, ὅπως οἱ κατασκευές, τὸ παιχνίδι κ.ἄ. (Δυαδικὴ ἢ ῾Ομαδική): Ὑπεύθυνη: Νατάσα Καραποστόλη.
  • Λογοθεραπεία: θεραπεία παιδιῶν καὶ ἐφήβων μὲ προβλήματα ἄρθρωσης, ἔκφρασης κ.ἄ.
  • Εἰδικὴ Ἀγωγή: ἐκπαίδευση παιδιῶν καὶ ἐφήβων μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες καὶ προβλήματα σχολικῆς ἐπίδοσης, προσαρμογῆς καὶ συμπεριφορᾶς.
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/28/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.