Ελληνικά | English

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΔιευθυντής: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος 

Οἱ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες περιλαμβάνουν τὸ εὐρὺ φάσμα τῶν Εἰσαγωγικῶν Σεμιναρίων καὶ τῶν τεσσάρων Μεταπτυχιακῶν ᾿Επαγγελματικῶν ᾿Εκπαιδεύσεων, οἱ ὁποῖες παρέχονται ἀπὸ τὰ τέσσερα ᾿Ινστιτοῦτα σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θεραπευτικὸ Τομέα. ᾿Επίσης, στὶς δραστηριότητες τοῦ Τομέως περιλαμβάνονται ᾿Ανοικτὲς Διαλέξεις, Συνέδρια (συμμετοχὴ καὶ διοργάνωση), ἡ ῎Ερευνα, ἡ Βιβλιοθήκη, οἱ ἐκτὸς Ἀθηνῶν ᾿Εκπαιδευτικὲς Δραστηριότητες, οἱ ἐκδόσεις κ.ἄ.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.