Ελληνικά | English

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ἀπὸ τὸ 2000 μέχρι σήμερα
2000Κορφιάτη, Κ., Πιπεργιᾶ, Ἰ., 2000. «Τό Ψυχόδραμα: Ἡ Σημασία καί ἡ Θεραπευτική Ἀξία τοῦ Ρόλου ὡς πρός τήν Κοινωνική Προσαρμογή τοῦ Ἀτόμου». Κοινωνική Ἐργασία, 59: 179-188.

Μοιροπούλου, Γ., Μαγκάκης, Γ., Μοράρου, Ἑ., 2000. «Ἑφαρμογὴ τῆς Ὁμαδικῆς Ψυχοθεραπείας στὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων Ἰωαννίνων». Παράρτημα Ἰατρικῆς Ἐπιθεώρησης ΙΚΑ, 2000, σ. 31-33.2002


Χαριτάκη, Χ., Βεκιάρη, Δ., Τσέγκος, Ἰ.Κ., 2002. «Κλίμακες Ἀξιολόγησης στὰ Ζεύγη καὶ τὶς Οἰκογένειες». Τετράδια Ψυχιατρικῆς, Νο 78 (6): 86-95.

Tziotziou, A., Karapostoli, N., Tsegos, I.K., 2002. "Twenty Years of a Psychotherapeutic Community". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 24 (4), p.p. 181-191.


2003Karapostoli, N., Assimina, E., Dogramatzi, D., Terlidou, Ch., Morarou, E., 2003. "Enjoying Myths in Psychotherapy". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 24 (4), p.p. 289-300.

Ἀπόσπασμα ἄρθρου Ἀναζήτηση Ἄρθρου

Κωστόπουλος Χ., Καραποστόλη Ν., Πολύζος Ν., Μπαρδῆς Β., Μπαρτζώκας Δ., Πιερράκος Γ., Τσέγκος Ἰ.Κ., 2003α. «Τὸ Κόστος τῶν Ὑπηρεσιῶν μίας Ἡμερήσιας Ψυχοθεραπευτικῆς Μονάδας». Ψυχιατρική, 14 (2), σ. 121-135.

ναζήτησηρθρου


2004Terlidou Ch., Moshonas D., Kakitsis P., Manthouli M., Moshona Th., Tsegos I.K., 2004. "Personality Changes after Completion of Long-Term Group-Analytic Psychotherapy". Group Analysis, 37 (3), p.p. 401-418.

ναζήτησηρθρου

Tsegos, I.K., Karayanni, V., Karapostoli, N., Morarou, E., 2004. " An Extensive Outcome of a New Research to Supervision: A research Study Derived from Supervision Protocols of Students' Psychotherapeutic and Psychometric Activities". The European Journal of Psychiatry, Vol.18, p.p. 61-70.

ναζήτησηρθρου


2005


Τσέγκος, Ἰ.Κ. 2005. «Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων». ΑΡΔΗΝ (Τεῦχος 52).

Τσέγκος, Ἰ.Κ. 2005. «Ἡ Μεγάλη τῶν Παριζιάνων Διαφωτιστῶν Σχολή». ΑΡΔΗΝ (Τεῦχος 53).

Tziotziou, A., Karapostoli, N., Livas, D., Tsegos, I.K., 2005. "Patients' Characteristics and Treatment Outcome in a Group-Analytic Psychotherapeutic Community". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 26 (3): 245-260.

Kouneli, E. 2005. "The Image of Self in the Mirror of the Supervising Group". Group Analysis, 38 (4): 558-568.

ναζήτησηρθρου

Τερλίδου, Χ., Καλιακάτσου, Κ., Καραολίδου, Μ., Μαρκεζίνης, Εὐ., Τσέγκος, Ἰ.Κ., 2005. «Ψυχολογικές Δοκιμασίες καὶ Νεοπλασματικὰ». Ψυχολογία, 12 (3), σ.430-454.

Τσέγκος, Ἰ.Κ., 2005. "Οἱ Βλαβερές Συνέπειες τοῦ Μονοτονικοῦ". Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Νοέμβριος 2005, σελ. 25-26.

Dimitra Vekiari, Ioannis Tsegos and Thalis Papadakis, 2005. "The Effect of Learning Greek Historical Orthography on the Visual and Perceptual Abilities of the Children". Annals of General Psychiatry, 2006, 5 (Suppl 1):S152

ναζήτηση Περίληψης


2006


Τσέγκος Ἰ.Κ., 2006. "Ἀπὸ Πότε ἡ Παιδεία Εἶναι Συνώνυμο τῆς Εὐκολίας". ΝΕΜΕΣΙΣ ( 56), σ. 89-91.

Voyatzaki, Z. , 2006. "On the History of EGATIN". Group Analysis, 39 (1), p.p. 108-120.

ναζήτησηρθρου

Vassiliou O., Livas D., Karapostoli N., Papadakis Th., 2006. "Theoretical Developments and Various Applications of Group-Analytic Psychodrama". International Journal of Therapeutic Communities, Vol,27 (2), p.p. 275-290.

Tziotziou A., Livas D., Karapostoli N., Tsegos I.K., 2006. "Coping With Traumatic Experiences in a Communal Setting". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 27 (4), p.p. 589-599.

Karapostoli, N., 2006. "Review of Cost-effectiveness Studies". Annals of General Psychiatry, 2006, 5(Suppl 1): S 42.

ναζήτηση Περίληψη

Latsona, K. et.al. "The Importamce od Psychoeducational Parents' Group to the Training of Children with Special Abilities". Annals of General Psychiatry, 5 (Suppl I): S I 53

 

2008


Papadakis Th., Kouneli E., Morarou E., Sidiropoulos H. & Tsegos I.K., 2008. "A Group Analytic Training Community in Family Therapy: Its Contribution to Personal and Professional Development of the Trainee". Human Systems, Vol. 19 (2), p.p. 172-186.


2012


Karapostoli N., Polyzos N., Tsegos I.K., 2012. "The Cost of Therapy Services Provided by a Day Psychotherapy Unit". Group Analysis, Vol. 45 (4).

Ἀναζήτηση Περίληψης


2013


Δελῆ Ἀ., Μοράρου Ἑ., 2013. "Ἡ Κοινωνιολογικὴ Διάσταση τῆς Ψυχοθεραπείας: Ἡ Συνεισφορὰ τοῦ Norbert Elias στὴ Διαμόρφωση τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Θεωρίας τοῦ S.H. Foulkes", Κοινωνικὴ Ἐργασία,  113, σελ. 101-113.


2014


Moschonas D., Kakouri A., Karapostoli A., Papadakis Th., Morarou E., Tsegos I.K., 2014. "The Democratic Therapeutic and Training Community of the O.P.C.: A Multifactorial Communal Approach". European Journal Of Psychotherapy and Counseling, 2014, 16 (1): 36-52.


2020


Kasimatis N., Moschonas D., Papadakis Th., 2020. "The Effects of Session Frequency on Group Analytic Psychotherapy Process" . Group Analysis, May 14, 2020 | OnlineFirst.

 


2021


Tsegos, I.K., Kakouri-Basea, A. , 2021. “The Group Analytic Approach at the Open Psychotherapy Centre”. Group-Analytic Contexts, Issue 94, December 2021

Tsegos, I.K., Karapostoli, A. , 2021. “The Group Analytic Therapeutic Community”. Group-Analytic Contexts, Issue 94, December 2021.

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/16/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.