Ελληνικά | English

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ἄρθρα ἀπό τό 1983 ἕως καὶ τὸ 2000
1983


Τσέγκος, Ἰ.Κ., 1983. «Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση: Ἡ Τριγωνομετρία δέν Εἶναι Ἀπαραίτητη». ΑΜΦΙ, Νο 14, σελ. 64-70.


1988Τσέγκος Ἰ.Κ. 1988. «Θεραπευτικές Κοινότητες στήν Ἑλλάδα». ΑΝΤΙ, Νο 236, σελ. 50-51.

Kokkinidis, A. 1988. "A Therapeutic Community in the Greek Navy". International Joumal of Therapeutic Communities, Vol. 9,4, p.p. 299- 306.


1993Tsegos, I.K., 1993. "Strength, Power and Group Analysis". Group Analysis, Vol. XXVI, 1993.

ναζήτησηρθρου

Tsegos, I.K., 1993. "The Necessity of an Enemy". Heidelberg, Proceedings of the 9th European Symposium in Group Analysis, p.p. 402-411.


1995Tsegos, I.K., 1995a. "Small, Median and Large Groups in Group Analytic Training. The Training Community of IGA (Athens)". Proceedings of EGATIN Study Days, Ljubljana, October, 1995.

Tsegos I.K., 1995b. "Further Thoughts on Group-Analytic Training". Group Analysis, Vol. 28 (3), p.p. 313-326.

ναζήτησηρθρου


1996Tsegos, I.K., 1996a. "Fifty Years of an Amateur Enthusiasm. On the Avoidance of Training and of Professional Identity in T.C." International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 17(3): 159-165.

Tsegos, I.K., 1996. "To Mix or Not to Mix. Ube die Gruppen-analytische. Therapy der Kandidatinnen in Rahmen ihrer Ausbildung". Arbeitschefte Gruppen-analyse, 1/96: 65-78.


1997Κokkinidis, A., Giftopoulou, E., Korfiati, K. 1997. "The Features of the Community Meeting in a Daily Psychotherapeutic Community". International Journal of Therapeutic Communities, Vol. 18 (3), p.p. 183-194.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/12/2012
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.