Ελληνικά | English

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπευτικὸς ΤομέαςΔιευθύντρια: Ἄθα Κακούρη-Μπασέα

Στὸν Θεραπευτικὸ Τομέα, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 42 χρόνων λειτουργίας του, ἔχουν ἀπευθυνθεῖ περισσότερα ἀπὸ 9.800 ἄτομα, ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἐνῶ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ περὶ τὶς 6.300 Ψυχολογικὲς Ἀξιολογήσεις πρὶν ἤ μετὰ τὴν ψυχοθεραπευτικὴ διαδικασία. Ἐπὶ πλέον, ὁ Τομέας ἔχει συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν ἐπαρκῆ κλινικὴ ἄσκηση τῶν σπουδαστῶν τῶν 4 Ἰνστιτούτων καὶ ἔχει, ἐπίσης, ἀποτελέσει ἕνα πρόσφορο πεδίο γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐφαρμογὴ νέων ἰδεῶν καὶ σχημάτων.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 28/7/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.