Ελληνικά | English

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Summmer School: Growth in Groups: the Creative Potential of PolyphonyΤό Ἰνστιτούτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Group Analytic Society International διοργανώνει, στήν Άθήνα, τό 3ο  Group Analytic Society Summer School in Group Analysis, πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς 13 – 17  Ἰουλίου 2016.

Ἀπευθύνεται σέ ὁμαδικούς ἀναλυτές, σέ σπουδαστές ὅλων τῶν Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς  Ἀνάλυσης στήν Εὐρώπη, ἀλλά  καί σέ ὅσους θά ἤθελαν νά ἀποκτήσουν μία ἐμπειρία τῆς ὁμαδικοαναλυτικῆς θεωρίας καί πράξης.

Τό θέμα τοῦ φετινοῦ Summer School θά εἶναι : Growth in Groups: the Creative Potential of Polyphony.

Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν θέσεων εἶναι περιορισμένος, γιά νά μπορέσετε νά λάβετε μέρος, εἶναι ἀπαραίτητο νά συμπληρώσετε, τό συντομότερο δυνατό, τήν αἴτηση προεγγραφῆς, τήν ὁποία θά ἀποστείλετε στήν ἑξῆς ἡλεκτρονική διεύθυνση: summerschool.athens@gmail.com

Τό κόστος συμμετοχῆς εἶναι 260 εὐρώ, ὡστόσο, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα μειωμένης τιμῆς (160 εὐρώ, περιορισμένων θέσεων) γιά ὅσους δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν στό κανονικό κόστος.

Ἡ ὁριστική ἐγγραφή θά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή μέ βάση τίς ἡμερομηνίες αἴτησης προεγγραφῆς καί τήν ποσόστωση τῶν αἰτήσεων κανονικῆς/μειωμένης συμμετοχῆς.

 GASI Summer School Athens

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/7/2016
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.