Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Ὁμάδα ΠεριθαλπόντωνΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ

Άντιμετωπίζοντας τό Χρόνιο Νόσημα καί τήν Ἀπώλεια

 

Μετά τήν ἐπιτυχημένη περσινή χρονιά, συνεχίζονται καί φέτος οἱ συναντήσεις τῆς Ὁμάδας Περιθαλπόντων, μιᾱς ὑποστηρικτικοῦ τύπου θεραπευτικῆς ὁμάδας πού ἀπευθύνεται σέ περιθάλποντες πασχόντων ἀπό χρόνια σωματικά νοσήματα ὅπως, πολλαπλή σκλήρυνση, ἀγγειακά ἐγκεφαλικά, ἄνοια, νόσος Parkinson, χρόνια ἀποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος, τετραπληγία, κλπ. Πρόκειται γιά νόσους πού καθιστοῦν τήν καθημερινότητα κοπιαστική καθώς ἀφαιροῦν ἀπό τούς πάσχοντες τήν πλήρη λειτουργικότητά τους, καθιστῶντας ἀναγκαία τήν φροντίδα ἀπό κάποιον ἄλλον. Οἱ περιθάλποντες (τά παιδιά, ὁ/ἡ σύζυγος, συγγενεῖς, κλπ) βρίσκονται ἀντιμέτωποι τόσο μέ πρακτικά ζητήματα, τό κοινωνικό καί ψυχολογικό βάρος τῆς νόσου πού ἐξελίσσεται ὅσο καί μέ τήν ἀναπόφευκτη ἀπώλεια τοῦ ἀγαπημένου τους προσώπου. Παράλληλα, ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μέ χρόνιο νόσημα ἐπηρεάζει σέ μεγάλο βαθμό τόν περιθάλποντα καί ἐπιφέρει σημαντικές συνέπειες καί αλλαγές στήν λειτουργία καί τή δυναμική τῆς οἰκογένειας.

Οἱ ὁμαδικές προσεγγίσεις προσφέρουν ἀποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, δεδομένου ὅτι βασίζουν τήν λειτουργία τους σέ συγκεκριμένους θεραπευτικούς παράγοντες. Οἱ περιθάλποντες συχνά στεροῦνται ἐκπαίδευσης γιά τόν ρόλο πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ καί χρειάζονται ἐργαλεῖα αὐτοφροντίδας ὥστε νά προληφθεῖ ἡ ἐξουθένωση.

Στόχος τῆς ὑποστηρικτικῆς ὁμάδας περιθαλπόντων εἶναι ἡ παροχή συναισθηματικῆς στήριξης, ἡ διαχείριση τῶν δυσφορικῶν συναισθημάτων καί τοῦ ἄγχους καί ἡ παροχή ἐξειδικευμένων θεραπευτικῶν παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας τοῦ πάσχοντος, μέ σκοπό τήν διατήρηση τῆς ποιότητας ζωῆς τόσο τοῦ πάσχοντα ὅσο καί τοῦ περιθάλποντα καθώς καί τῆς λειτουργίας ὅλης τῆς οἰκογένειας.

 

Συντονισμός: Μπέσσυ Καραγιάννη, Γιάννα Κατσούρη

Συχνότητα συναντήσεων: Δεκαπενθήμερη

Ἔναρξη: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Λήξη: Παρασκευή 21 Μαΐου 2020

Ὥρα: 18.30-20.00,

Κόστος: 60 ευρώ

 

Ἡμερολόγιο Συναντήσεων

Νοέμβριος: 6, 20    Δεκέμβριος: 4, 18

2021

Ἰανουάριος: 15, 29       Φεβρουάριος: 12, 26        Μάρτιος: 12, 26

Ἄπρίλιος: 9, 23             Μάιος: 21

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 29/10/2020
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.