Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Ὁμάδα ΠεριθαλπόντωνΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ

Άντιμετωπίζοντας τό Χρόνιο Νόσημα καί τήν Ἀπώλεια

Γιά 4η χρονιά ξεκινᾶ κύκλος συναντήσεων τῆς Ὁμάδας Περιθαλπόντων. Πρόκειται γιά ὑποστηρικτικοῦ τύπου θεραπευτική ὁμάδα πού ἀπευθύνεται σέ περιθάλποντες πασχόντων ἀπό χρόνια σωματικά νοσήματα ὅπως, πολλαπλή σκλήρυνση, ἀγγειακό ἐγκεφαλικό, ἄνοια, νόσος Parkinson, χρόνια ἀποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος, τετραπληγία, κλπ. Νόσους πού καθιστοῦν τήν καθημερινότητα κοπιαστική καθώς ἀφαιροῦν ἀπό τούς πάσχοντες τήν πλήρη λειτουργικότητά τους, καθιστῶντας ἀναγκαία τή φροντίδα ἀπό κάποιον ἄλλον. Οἱ περιθάλποντες (τά παιδιά, ὁ/ἡ σύζυγος, συγγενεῖς, κλ.π.) βρίσκονται ἀντιμέτωποι τόσο μέ πρακτικά ζητήματα, τό κοινωνικό καί ψυχολογικό βάρος τῆς νόσου πού ἐξελίσσεται ὅσο καί μέ τήν ἀναπόφευκτη ἀπώλεια τοῦ ἀγαπημένου τους προσώπου. Παράλληλα, ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μέ χρόνιο νόσημα ἐπηρεάζει σέ μεγάλο βαθμό τόν περιθάλποντα καί ἐπιφέρει σημαντικές συνέπειες καί αλλαγές στήν λειτουργία καί τή δυναμική τῆς οἰκογένειας.

Οἱ ὁμαδικές προσεγγίσεις προσφέρουν ἀποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, δεδομένου ὅτι βασίζουν τήν λειτουργία τους σέ συγκεκριμένους θεραπευτικούς παράγοντες. Οἱ περιθάλποντες συχνά στεροῦνται ἐκπαίδευσης γιά τόν ρόλο πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ καί χρειάζονται ἐργαλεῖα αὐτοφροντίδας ὥστε νά προληφθεῖ ἡ ἐξουθένωση.

Στόχος τῆς ὑποστηρικτικῆς ὁμάδας περιθαλπόντων εἶναι ἡ παροχή συναισθηματικῆς στήριξης, ἡ διαχείριση τῶν δυσφορικῶν συναισθημάτων καί τοῦ ἄγχους καί ἡ παροχή ἐξειδικευμένων θεραπευτικῶν παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας τοῦ πάσχοντος, μέ σκοπό τή διατήρηση τῆς ποιότητας ζωῆς τόσο τοῦ πάσχοντα ὅσο καί τοῦ περιθάλποντα καθώς καί τῆς λειτουργίας ὅλης τῆς οἰκογένειας.

 

Συντονισμός: Μπέσσυ Καραγιάννη

Συχνότητα συναντήσεων: Δεκαπενθήμερη

Ἔναρξη: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Λήξη: Παρασκευή 30 Ἰουνίου 2020

Ὥρα: 18.30-20.00

Κόστος: 60 ευρώ

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/11/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.