Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ὁμαδική Ἀνάλυση. Κείμενα Ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines

18/10/2022Κυκλοφορεῖ:

Pines, M. 2020 (ed). Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση. Κείμενα, ἐπιλεγμένα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Malcolm Pines. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Δημήτρης Λίβας, Εὐθύμιος Μαρκεζίνης, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.