Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εἰσαγωγικὸ Σεμινάρια 2022-23

10/18/2022Οἱ ἐγγραφὲς γιὰ τὸ Εἰσαγωγικὸ Σεμινάριο

Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση καὶ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία

ἔχουν ξεκινήσει. Ἔναρξη 14 Νοεμβρίου.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.