Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κορονοϊός: Μέτρα προφύλαξης καί Λειτουργία

20/5/2020Τὸ Κέντρο παρέμεινε ἀνοικτό καθ΄ ὅλη τή διαρκεια τῆς καραντίνας καί έπανῆλθε, σταδιακά, στήν πλήρη λειτουργία του, μέ ἐξαίρεση τὴ διά ζώσης πραγματοποίηση τῶν κάθε εἴδους μεγάλων ὁμάδων (θεραπευτικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν). Ἔχουν ληφθεῖ τὰ ἀπαραίτητα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων φορέων.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.