Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατὰ Μονοτόνων καὶ ΠνευματοκτόνωνΚυκλοφορεῖ τό νέο βιβλίο τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, μὲ Πρόλογο τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου, Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων. Ἀπόηχοι ἀπὸ τὴν "Ἐκδίκηση τῶν Τόνων".

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1. Ἡ Ἔρευνα συνοπτικῶς

2. Ἄνευ Ἐπιδοτήσεων

3. Ἡ εὐδοκίμηση τῆς δυσλεξίας

4. ...καὶ ἡ ἀρωγὴ τῆς πολιτείας διὰ τῶν πιστοποιήσεων (ἄνω τῶν 50 τὰ Κ.Δ.Α.Υ. σήμερα!)

5. Ἐτσιθελισμοὶ καὶ εὐτελισμοὶ τῆς μεταπολίτευσης

6. Οἱ ἀρχαῖοι... ἀπνευμάτιστοι καί... μονοτονικοί!

7. Ἀπὸ τὸν Διονύσιο Σολωμὸ στὸν Γιάννη Κουτσοχέρα

8. Ἡ μεγάλη τῶν παριζιάνων διαφωτιστῶν "σχολή"

9. Ὁ Ψυχάρης

10. Συντηρητικοί-προοδευτικοί

11. Ἡ ἀπροσδόκητη ἀλλὰ μοιραία ἀνατροπή

12. Ἱερωμένοι, γιατροὶ καὶ δάσκαλοι

13. Γιὰ τὴ λατινοποίηση

14. Περὶ μουσικῆς καὶ ποιήσεως

15. Παραπομπές-Βιβλιογραφία

 

Β. ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΥΚΟΛΙΑ: ΣΥΝΩΝΥΜΑ

1. Ὅπως μὲ τίς... άμυγδαλές

2. Οἱ "δυσλεξίες"

3. Ἡ ἔρευνα

4. Οἱ ἀντιδράσεις

5. Ὅπου ἡ... συμπόνια ἐπινοεῖ τὴ "δυσλεξία"

6. Ὁ λαϊκισμὸς τοῦ... "παπλώματος"

7. Οἱ Κινέζοι

8. Ἡ εὐκολία στὴν ἐκπαίδευση κατὰ τὴν μεταπολίτευση

9. Ἀστοιχείωτη ἡ στοιχειώδης ἐκπαίδευση

10. Ἡ ποίηση

11. Προτάσεις, ἀπαιτήσεις

12. Ἁρμόδιοι καὶ ἐνδιαφερόμενοι

13. Ὁ Ψυχάρης γιὰ τὴν Ἐκκλησία

14. Παραπομπές

 

Γ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ

1. "Κάτω τὰ ματοβαμμένα γραπτά"

2. Οἱ συνδικαλιστὲς ὡς γλωσσολόγοι

3. Ἡ ἐξοπλιστικὴ ἡλικία

4. Μιὰ ἔρευνα ἄνευ ἐπιδοτήσεων

5. Ἡ Γνωστικὴ Ψυχολογία

6. "Ἐρευνητικὰ" χωρὶς ἔρευνα

7. Περὶ ἡλικιακοῦ... ρατσισμοῦ

8. Ἀστοιχείωτη ἡ στοιχειώδης ἐκπαίδευση

9. Τὰ Κ.Δ.Α.Υ.

10. Καὶ μιὰ παρεπόμενη ἐπιστολὴ τοῦ Ἰ.Κ. Τσέγκου

 

Δ. Ο ΤΥΠΟΣ: ἐπικροτήσεις, ἐπικρίσεις, λογοκρισίες

1. Ἡ ντιρεκτίβα

2. Πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἐφημεριδογραφία

3. Κρούσματα λογοκρισίας στὴν "Καθημερινή"

4. Μιὰ παλαιότερη λογοκρισία, τοῦ 1950, πάλι ἀπὸ προοδευτικὸ διανοούμενο σὲ ποίημα τοῦ Μιχάλη Κατσαροῦ

 

Ε. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

1. Οἱ ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγον (ἐνδεικτικὸς κατάλογος δημοσιευμάτων)

2. Ἀναφορὲς καὶ δημοσιεύματα γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ Α.Ψ.Κ.

3. Παρουσιάσεις τῆς ἔρευνας ἀπὸ στελέχη τοῦ Α.Ψ.Κ.

4. Ἱστοχῶροι ἀναφερόμενοι στὴν ἔρευνα τοῦ Α.Ψ.Κ.

ΣΤ. ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Ζ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Η. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/9/2011
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.