Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

῾Η Θεραπεία Οἰκογένειας. ῾Η ῾Ομαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση ὡς ᾿Ανοικτὸ Σύστημα.Robin Skynner, 2003. Εἰσαγωγή: Θαλῆς Παπαδάκης. Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐκδόσεις: Σαββάλας.

Ἀπὸ τὸ ὀπισθόφυλλο:
... Ἄν ἡ συνειδητότητα ἐξισωθεῖ μὲ τὸ φῶς, τότε οἱ μέθοδοι ἀνάλυσης τοῦ Freud καὶ τοῦ Jung εἶναι σὰν νὰ ψάχνει νὰ βρεῖ κανεὶς ἕνα-ἕνα τὰ ἀντικείμενα σ’ ἕνα σκοτεινὸ δωμάτιο ἀνάβοντας συνεχῶς σπίρτα. Οἱ παράδοξες τεχνικὲς καὶ αὐτὲς ποὺ θέτουν στόχους εἶναι σὰν νὰ ἀνάβει ἕνα φωτογραφικὸ φλάς, ποὺ φωτίζει στιγμιαῖα ὅλο τὸ δωμάτιο σὰν ὅραμα, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι συνεπῶς ἀδύνατο ν’ ἀρνηθεῖ κάποιος  ὅτι τὸ ἔχει δεῖ, ἀκόμα κι ἄν ξεχάσει τὶς λεπτομέρειες. Οἱ διάφορες τεχνικὲς διαλογισμοῦ, στὸ σύνολό τους, ἀναζητοῦν τὴν παραγωγὴ μιᾶς πιὸ ἰσχυρῆς κι ἀξιόπιστης πηγῆς φωτός, πού θὰ ἀντικαταστήσει τὰ ἀναβοσβήνοντα «σπίρτα» καὶ τὰ περιστασιακὰ «φλάς», ποὺ ἀποτελοῦν τὴ συνηθισμένη ἐν ἐγρηγόρσει συνειδητότητά μας, φωτίζοντας ἔτσι τὴν πραγματικότητα καὶ διαλύοντας τὴ φαντασίωση, ἀκριβῶς ὅπως ὅταν ξυπνᾶ κάποιος ἀπὸ ἕνα συνηθισμένο ὕπνο καὶ διαλύει τὴν πραγματικότητα τῶν ὀνείρων ἤ, τουλάχιστον, ἀλλοιώνει τὴν πεποίθηση ὅτι ἦταν ἀληθινά.

... Περιγράφω ἐδῶ τὸ ἀντίστοιχο τῆς "μεταβίβασης" στὴν ἀτομικὴ ψυχαναλυτικὴ τεχνική, ἀλλὰ μὲ ὅρους συστημικῶν προβλητικῶν προσδοκιῶν (ἐν συντομίᾳ μέσῳ «προβλητικῶν συστημάτων») καὶ ἀναγνώρισής τους ἀπὸ τὴν "ἀντιμεταβιβαστική" ἐνεργοποίηση ἀντίστοιχων «παράλογων» συναισθηματικῶν ἀντιδράσεων τοῦ θεραπευτοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς εἰδοποιοῦ διαφορᾶς τῆς μεθόδου μου.

... Τὸ ἀνὰ χείρας ἔργο τοῦ Σκύννερ ἐμπεριέχει τὴ σκιαγράφηση τῶν βασικῶν ἀρχῶν καὶ ἐννοιῶν τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς προσέγγισης, τὶς μεθόδους καὶ τεχνικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται, καθὼς καὶ ἕνα κλινικὸ παράδειγμα ποὺ φωτίζει τὴ διεργασία τῶν ἀλλαγῶν στὴν οἰκογένεια, γραμμένο μάλιστα “in vivo”, ἀφοῦ ἡ θεραπεία ἐξελίσσεται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συγγραφῆς τοῦ παρόντος πονήματος. Τέλος, παρουσιάζει τὶς βασικὲς ἀρχές τῆς ἐκπαίδευσης τοῦ μελλοντικοῦ θεραπευτοῦ οἰκογένειας στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ προσέγγιση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἕνα χρονικὸ ἀντὶ προλόγου, Ἰ.Κ.Τσέγκος
 Ὁ Ρόμπιν Σκύννερ στὴν Ἀθήνα
Εἰσαγωγὴ, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης


Α.  Ἀνάπτυξη τῆς ὁμαδικοαναλυτικῆς προσέγγισης
Β.  Ὑγεία καὶ δυσλειτουργία στὶς οἰκογένειες
Γ.  Βασικὲς ἔννοιες
Δ.  Γενικὲς ἀρχὲς τῆς θεραπείας
Ε.  Ἡ τεχνική
ΣΤ. Κλινικὸ Παράδειγμα
Ζ.  Ἐπιπρόσθετα σχόλια γιὰ τὴν ὁμαδικοαναλυτικὴ μέθοδο
Η.  Ἀποτελεσματικότητα τῆς προσέγγισης
Θ.  Ἡ ἐκπαίδευση στὴν ὁμαδικοαναλυτικὴ προσέγγιση

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/24/2009
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.