Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ἡ Χαράδρα 

Νέα συλλογή διηγημάτων τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἡ Χαράδρα
Κατά Γυναικῶν στό Γήπεδο
Δι’ Ὑπόθεσίν σας
Τῆς Σχολῆς τῶν Εὐελπίδων
Ὁ Πανελλήνιος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Πρώτη Ἀγάπη
Πάσχα στό Πήλιο
Ὁ Μητρομάρας: Ἔργα καί Ἡμέρες
Ἐπί Σολιψισμῶ
Τό Προξενιό
Matrimonium Ἑτεροδόξων
Ἡ Χοῦβερ
Γάμος Πολιτικός
Μέ Ἕνα Καρπούζι

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 5/6/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.