Ελληνικά | English

ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ ΨυχοθεραπευτοῦἸωάννης Κ. Τσέγκος, 2002. Ἀθήνα: Στιγμή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος τοῦ Μάλκολμ Πάϊνς
Σημείωμα
Εἰσαγωγή

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ


1. Σθένος, Ἰσχύς καὶ  Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση
2. Ἄσκηση στὴν ἐγκράτεια μέσῳ τῶν... Ἐπαφῶν
3. Περὶ τοῦ συγχρωτίζεσθαι μετὰ ψυχασθενῶν  (Ἡ ψυχοθεραπεία του ἐπίδοξου ψυχοθεραπευτοῦ)

Β. Η ΟΜΑΔΙΚΟΑΝΑΛΤΥΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


4. Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ Κοινότητα τοῦ Ι.Ο.Α. Ἀθηνῶν
5. Περαιτέρω σκέψεις γιὰ τὴν ἐκπαίδευση στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση
6. Ἕνα Ἑλληνικὸ Μοντέλο Ἐποπτείας

Γ. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ


7. Τὰ Πενηντάχρονα ἑνὸς ἐρασιτεχνικοῦ ἐνθουσιασμοῦ
8. Ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ «Ἐσωτερικοῦ Φωτός» τῶν Κουάκερων ἡ Ἐκπαίδευση τῶν Κοινωνικοθεραπευτῶν ;
9. Ἡ Ἐκπαίδευση Κοινωνικοθεραπευτῶν - Ψυχοδραματιστῶν
10. Γιατὶ Ψυχόδραμα στὴν Ἐκπαίδευση Κοινωνικοθεραπευτῶν ;  (Τὸ Ψυχόδραμα ὡς Μικρογραφία τῆς Κοινότητας)

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/28/2009
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.