Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡ Τέχνη ὡς Μέσον ΘεραπείαςΤό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος - Κοινωνικοθεραπείας, τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας, σέ συνεργασία μέ τήν Ἀντιδημαρχία Πολιτισμοῦ καί Ἐπιστημῶν τοῦ Δήμου Λαρισαίων καί τό Συνεργεῑο Μουσικοῡ Θεάτρου Λάρισας διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟN ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ στή Λάρισα, τό Σάββατο 31 Ἰανουαρίου 2015, στό Κεντρικό Κτίριο  τοῦ Μύλου τοῦ Παππᾶ (Γεωργιάδου 53, 414 47 Λάρισα), καί θά περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις καί ἐργαστήρια (workshops) σχετικὰ μὲ τὶς βασικὲς ἔννοιες καὶ τὶς ἐφαρμογὲς τῆς τέχνης στὴ θεραπεία. Εἰδικώτερα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἡμερίδας, οἱ συμμετέχοντες θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργασθοῦν τόσον θεωρητικὰ ὅσον καὶ βιωματικὰ τό Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα, τό Κοινωνιόδραμα καί τίς Ὁμάδες Δημιουργικῶν καί Ἐκφραστικῶν δραστηριοτήτων κοινωνικοδυναμικοῦ προσανατολισμοῦ.

Ἀπευθύνεται σέ ἐργαζομένους καί ἐκπαιδευομένους στόν κλινικό χῶρο   (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ἄ.), ἀλλά καί σέ ἐπαγγελματίες καί φοιτητές ἄλλων εἰδικοτήτων,  ὅπως καλλιτέχνες, ἐκπαιδευτικούς κ.ἄ. Ἡ Ἡμερίδα θά ἀρχίσει στίς 10.30 π.μ. καί θά ὁλοκληρωθεῖ στίς 16.30 μ.μ. (σύνολο διδακτικῶν ὡρῶν 9). Θὰ χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς.

Ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων εἶναι περιορισμένος. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν παρακαλοῦνται νά ἐπικοινωνήσουν, τό ταχύτερο  δυνατόν, μέ τή Γραμματεία τῆς Ὀργανωντικῆς Ἐπιτροπῆς.


Κόστος Συμμετοχῆς: 35€  (25 € γιὰ φοιτητές)

Πληροφορίες-Ἐγγραφές:

  • ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3
  • Λάρισα:Συνεργάτες τοῦ Α.Ψ.Κ : 2410.286838, 2410.253108, 2410.532800, 6948418575
  • Βόλος: Συνεργάτες τοῦ Α.Ψ.Κ. : 24210 30756, 6978776422
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/5/2015
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.