Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: «Ἐφηβεία καί Οἰκογενειακή Δυναμική»Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο καί τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας καί Ζεύγους, σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο Ἐφαρμοσμένης Ψυχολογικῆς Ἔρευνας καί Ψυχοπαιδαγωγικῆς Συμβουλευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν, στόν Βόλο, Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ἐφηβεία καί Οἰκογενειακή Δυναμική»

Ἡ Ἡμερίδα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, ἀκολουθούμενες ἀπό συζήτηση, καθώς καί βιωματικά ἐργαστήρια σέ μικρές ὁμάδες μέ ἐπίκεντρο τίς θεωρητικές παρουσιάσεις.

Ἀπευθύνεται σέ ἐπαγγελματίες καί φοιτητές τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), σὲ Ἐκπαιδευτικούς καί Εἰδικοὺς Παιδαγωγούς, σέ γονεῖς, καθώς καί σέ ἄλλους ἐνδιαφερόμενους.

 

Πληροφορίες - Ἐγγραφές:

Ἀθήνα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ τηλ. 2106447532-3,   e-mail: igaa-opc@otenet.gr

Βόλος:   Μαρία Ἀποστολίδου, τηλ. 697722248,  Κορίνα Γκίνη, 24214 03839 Λάρισα Νικολέττα Γραμματοπούλου, 2410 286838, Στέλα Ἰ. Λαμπρούλη, 2410 253108, Ἄννα Τζιότζιου, 2410 532800

Χῶρος διεξαγωγῆς τῆς Ἡμερίδας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παραλιακό Συγκρότημα: Ἀργοναυτῶν καί Φιλελλήνων, Βόλος

Κόστος Συμμετοχῆς:  25 εὐρώ, φοιτητές, ἄνεργοι: 15 εὐρώ (βλ. σχετικό pdf)

 

 

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/7/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.