Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καὶ οἱ Νέες Μορφές της«Ὁ Κύκλος Ζωῆς τῆς Οἰκογένειας καὶ οἱ Νέες Μορφές της»

Τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου σέ συνεργασία μέ τήν Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώνουν Ἡμερίδα τό Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 στά Ἰωάννινα

(βλ. πρόγραμμα, πληροφορίες στό σχετικό pdf).

Κόστος Συμμετοχῆς: 25 εὐρώ, 20 εὐρώ φοιτητὲς, ἀνέργοι


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2106447532-3,

e-mail: igaa-opc@otenet.gr

Ἰωάννινα: κ. Γεωργία Μοιροπούλου, 6937045185

Λάρισα: κ. Στέλα Ἰ. Λαμπρούλη, 2410 253108


Χῶρος διεξαγωγῆς τῆς Ἡμερίδας: ΚΕ.Θ.Ε.Α. -ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.,

 Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, Ἰωάννινα

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/24/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.