Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ποιὸς Νοσεῖ ἀπὸ τὴν Ἄνοια; Ἀσθενεῖς καὶ ΠεριθάλποντεςΟἱ διαταραχὲς ὑπὸ τὸν ὅρο «Ἄνοια» χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλαπλῶν νοητικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀπαιτοῦν ἐξειδικευμένη φροντίδα. Οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν «Ἄνοια» διακρίνονται σὲ αὐτὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα καὶ σὲ αὐτές ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς περιθάλποντες. Καθώς ἡ φροντίδα τοῦ ἀτόμου μὲ Ἄνοια ἐπηρεάζει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸν περιθάλποντα καὶ ἐπιφέρει σημαντικὲς συνέπειες στὴ λειτουργία καὶ τὴ δυναμικὴ τῆς οἰκογένειας, θὰ ἑστιάσουμε στὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στοὺς περιθάλποντες. Αὐτὲς ἀξιοποιοῦν τὶς ὁμαδικὲς προσεγγίσεις καὶ παρέχουν ἀποτελεσματικὰ ἐργαλεῖα, ἔχοντας ὡς σκοπὸ τὴ διατήρηση τῆς καλῆς ποιότητας ζωῆς, τόσο τοῦ πάσχοντα μὲ Ἄνοια ὅσο καὶ τοῦ περιθάλποντα, καθὼς καὶ τῆς λειτουργίας ὁλόκληρης τῆς οἰκογένειας.Θεωρητικὲς Παρουσιάσεις

Βιωματικὴ Μάθηση: Μικρὲς Ὁμάδες καὶ Ἐργαστήρια (Workshops)


Ἡμερομηνία: 30 Μαρτίου 2019

Κόστος: 30€  (20€ γιὰ φοιτητές, ἀνέργους)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.30 - 10.00: Προσέλευση - Ἐγγραφές

10.00 - 11.15:

  • Εἰσαγωγή στή Νοητική Διαταραχή: Κλινική εἰκόνα τῆς Ἄννοιας (Γκέλυ Παρασκευοπούλου)
  • Ἡ Σημασία τῆς Νευροψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης στή Διαφορική Διάγνωση τῆς Ἄννοιας (Μπέσσυ Καραγιάννη)

11.15 - 11.45: Διάλειμμα καφέ

11.45 - 12.45: Ὁμάδες Ἐμπειρίας

12.45 - 13.30: Ἐλαφρύ γεῦμα

13.30 - 14.45:

  • Περιθάλποντες Ἀσθενῶν μέ Ἄνοια: μία Εὐάλωτη Ὁμάδα (Ἰωάννα Κατσούρη)
  • Ψυχοεκπαίδευση καί Θεραπευτικές Παρεμβάσεις γιά τούς Περιθάλποντες (Ἕλλη Μητρούτσικου)

14.45 - 15.15: Διάλειμμα καφέ

15.15 - 16.00: Ὁλομέλεια - Κλείσιμο

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/18/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.