Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ἡμερίδα στὰ Ἰωάννινα: Ἡ Ὁμάδα στὴν Ἐκπαίδευση: Σχολικὴ ΔιαμεσολάβησηἩ Ἡμερίδα ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαίδευσης καὶ διαπραγματεύεται θέματα, ὅπως ἡ ἐνδοσχολικὴ βία, ἡ ἐπίλυση συγκρούσεων ἤ ἡ σχολικὴ ἀποτυχία, τὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ ἐκπαιδευτικὸς στὴν σχολικὴ κοινότητα.        

Ἡ Διαμεσολάβηση ἀποτελεῖ μία τεχνικὴ ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴ σχολικὴ κοινότητα∙ στηρίζεται στὴν δημιουργία ἑνὸς ἐκπαιδευμένου σώματος μαθητῶν, ποὺ θὰ ἀκούσουν καὶ θὰ συνδιαλλαγοῦν μὲ τὶς συγκρουόμενες πλευρὲς καὶ θὰ τὶς ὁδηγήσουν στὴν ἀναζήτηση τῆς κατάλληλης λύσης καὶ συμφωνίας. Ἡ Διαμεσολάβηση ἑστιάζεται στὴν ἀπόκτηση δεξιοτήτων γιὰ τὴν διαχείριση τοῦ θυμοῦ, τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν συγκρούσεων, τὴν λήψη ἀποφάσεων καὶ τὴν κοινωνικὴ προσαρμογή.

 

Πρόγραμμα

9.00-9.30         Ἐγγραφές

9.30-10.30       Κοινωνιόδραμα (Βιωματικὸ Μέρος)

10.30-11.00     Ἡ Διαμεσολάβηση στὴν Ἐκπαίδευση

                        Ἀμαλία Δελῆ

11.00-11.30     Ἡ Διαχείριση τοῦ Ἐκφοβισμοῦ καὶ τῆς Σχολικῆς Βίας

Κατερίνα Καλιακάτσου

11.30-12.00     Οἱ Ἐφαρμογὲς τῆς Σχολικῆς Διαμεσολάβησης          

                        Ὄλγα Βασιλείου

12.00-12.15     Διάλειμμα

12.15-1.30       Ὁμάδα Ἐμπειρίας (Βιωματικὸ Μέρος)

1.30 - 2.30       Ὁλομέλεια


Ἐπιστημονική-Ὀργανωτική Ἐπιτροπή

Ὄλγα Βασιλείου: Ἐκπαιδευτικός, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Ἀμαλία Δελῆ:           Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας,  Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Μελίνα Ζάκκα: Ψυχολόγος, Σπουδάστρια τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν.

Χαρίλαος Ζάραγκας: Λέκτορας Π.Τ.Ν., Σπουδαστής τοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχοδράματος καὶ Κοινωνικοθεραπείας.

Κατερίνα Καλιακάτσου: Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Γεωργία Μοιροπούλου: Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Μαριλίζα Πετροπούλου: Κοινωνιολόγος, Ψυχοδραματίστρια-Κοινωνικοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.

Τζένη Τόλη: Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συνεργάτις τοῦ Α.Ψ.Κ.


Ἡμερομηνία: Σάββατο, 6 Ὀκτωβρίου 2012, 9.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχῆς: 35 εὐρώ (φοιτητές 25 εὐρώ)


Ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε στὸ Κέντρο Ἐκδηλώσεων Λιθαρίτσια, Πάρκο Λιθαρίτσια, Ἰωάννινα

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/25/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.