Ελληνικά | English

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ»«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΗΜΕΡΙΔΑ, Σάββατο 6 Νοεμβρίου, Α.Ψ.Κ., ΑΘΗΝΑ

«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ»

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας καί ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ἰχνηλατώντας τούς Οἰκογενειακούς Δεσμούς: Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο, Γενεόγραμμα».

Γεννιόμαστε καί μεγαλώνουμε σέ οἰκογένειες. Ἐκεῖ διαμορφώνουμε τά θεμέλια τῶν πρώτων μας ἐμπειριῶν στόν κόσμο, τῶν πρώτων μας σχέσεων, τῶν πρώτων μας αἰσθημάτων τοῦ ἀνήκειν σέ μιά ὁμάδα. Διαπλάθουμε τούς ἑαυτούς μας κινούμενοι καί ἀναπτυσόμενοι ἐντός τοῦ συνόλου τῶν σχέσεων καί ἐπικοινωνιῶν (matrix) τῆς οἰκογένειας (S.H. Foulkes, 1975), ἡ ὁποία ἐμπεριέχεται στό εὐρύτερο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο. Οἱ λειτουργίες πού οἱ οἰκογένειες ἐπιτελοῦν (ἀναπαραγωγικές, οἰκονομικές, ἐκπαιδευτικές, μέριμνας/πρόνοιας, ψυχολογικές) δημιουργοῦν ἰσχυρούς δεσμούς μεταξύ τῶν μελῶν τους. Ὁ A.C.R. Skynner (1987) ἐπισημαίνει ὅτι συνεχῶς ἐπιζητοῦμε νά ἐπαναλάβουμε τήν ἐμπειρία μας στούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς, διαιωνίζοντας, μέ τόν τρόπο αὐτό, τίς οἰκογενειακές μας σχέσεις σέ κάθε ὁμάδα πού συμμετέχουμε, μέ ἀποτέλεσμα αὐτές νά συμπεριφέρονται μέ ἀνάλογο τρόπο.
Στήν Ἡμερίδα θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἰχνηλατήσουμε τούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς τόσο μέσῳ θεωρητικῶν εἰσηγήσεων, ὅσο καί, κυρίως, μέσῳ βιωματικῶν τεχνικῶν, ὅπως εἶναι τό Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο καί τό Γενεόγραμμα.


Κόστος Συμμετοχῆς : 40 εὐρώ, 30 εὐρώ γιὰ φοιτητές, ἀνέργους καὶ μέλη τοῦ Α.Ψ.Κ.Πληροφορίες - Ἐγγραφές:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980


Ἡ Ἡμερίδα θά διεξαχθεῖ διά ζώσης καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων θὰ εἶναι περιορισμένος.

 

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/23/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.