Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ERASMUS-PSYCHOLOGICAL EARLY INTERVENTIONPsychological Early Intervention


ONLINE TRAINING COURSE


PROGRAMME
May 29th- May 31st 2022


Early Psychological Intervention: models and approaches in
the three phases of crisis

 

Psych.E.In. (Psychological Early Intervention): Clinical Training is and Erasmus plus project aimed at psychologists, psychotherapists and psychoanalysts interested in improving competence about psychological interventions in emergency.
Psych.E.In. consortium represents six European state members: Poland (partner leader), Czech Republic, France, Greece, Italy and Slovakia.


Psych.E.In. consortium is producing three intellectual outputs (I.O.):
- I.O. 1: MOOCs, Massive Open Online Courses
- I.O. 2: Toolkits
- I.O. 3: Collection of case studies


To know more see
https://psychein.pixel-online.org/index.php

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/7/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.