Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ἄλλες Ἐκπαιδευτικὲς καὶ Ἐρευνητικὲς ΔραστηριότητεςΔιευθύντρια: Νατάσα Καραποστόλη

Πέραν τῶν Εἰσαγωγικῶν Σεμιναρίων καὶ τῶν Μεταπτυχιακῶν Ἐπαγγελματικῶν Ἐκπαιδεύσεων, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Ἐρευνητικοῦ Τομέως ὀργανώνται καὶ οἱ κάτωθι δραστηριότητες:

  • Κλινικὴ Ἄσκηση καὶ Ἐμπειρία γιὰ Σπουδαστές
  • Ἐποπτεία σὲ Ἐμπειροτέχνες Ψυχοθεραπευτές
  • Βιβλιοθήκη - Βιβλιογραφικὴ Ἐνημέρωση
  • Ἔρευνα καὶ Δημοσιεύσεις
  • Ἀρχεῖα - Τεχνολογικὴ Ὑποστήριξη
Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 11/20/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.