Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

᾿Εποπτεία σὲ ᾿Εμπειροτέχνες ΨυχοθεραπευτέςΣτελέχη τοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ-᾿Ερευνητικοῦ Τομέως παρέχουν ἐποπτεία σὲ ἄτομα ἢ ὁμάδες προσωπικοῦ Θεραπευτικῶν Κέντρων καὶ ᾿Οργανισμῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἐπαρκὴ ἐκπαίδευση καὶ οἱ ὁποῖοι, ὅμως, χρησιμοποιοῦν ψυχοθεραπευτικὰ ἢ κοινωνικοθεραπευτικὰ σχήματα. Λειτουργεῖ στὴν ᾿Αθήνα, τὰ ᾿Ιωάννινα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.