Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ἐποπτεία σὲ Ψυχοθεραπευτὲς



Ἔμπειρα μέλη τῆς Διεκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς παρέχουν ἐποπτεία σέ ψυχοθεραπευτές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁλοκληρώσει τήν ἐκπαίδευσή τους, πλήν ὅμως χρειάζονται, κατά περιόδους, ἐποπτεία γιά τήν κλινικὴ πρακτική τους. Ἡ ἐποπτεία μπορεῖ νά γίνεται εἴτε σὲ ὁμαδικό (Ὁμαδικοαναλυτική Ἐποπτεία)  εἴτε σέ ἀτομικό πλαίσιο.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 9/23/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.