Ελληνικά | English

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

᾿Αρχεῖα-Τεχνολογικὴ Ὑποστήριξη

Ὑπεύθυνη: Γιούλα ΠάντουΠρόκειται γιὰ τὴ συνεχῆ, συστηματικὴ συγκέντρωση καὶ καταγραφὴ ὅλου τοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὶς θεραπευτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες τῶν 34 χρόνων λειτουργίας (κλινικὰ ἱστορικά, ψυχολογικὲς ἀξιολογήσεις, ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, διαλέξεις κ.ἄ.). ῞Ολα τὰ στοιχεῖα εἶναι ταξινομημένα κατὰ τρόπο προσπελάσιμο καὶ εὔχρηστο γιὰ τὴν καθημερινὴ θεραπευτικὴ χρήση καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν ἔρευνα.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.