Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Θερινὲς Θεραπευτικὲς ΔραστηριότητεςΘερινὸ Θεραπευτικὸ Τμῆμα

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τὸ Κέντρο παραμένει συνεχῶς ἀνοικτό, μὲ ἐξαίρεση μίας ἑβδομάδας, γύρω ἀπὸ τὸ Δεκαπενταύγουστο. Ἀπό τὰ μέσα Ἰουλίου ἕως τὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου, γίνονται ὁρισμένες, ἀναγκαῖες τροποποιήσεις στὶς δραστηριότητες ποὺ λειτουργοῦν ὅλη τὴ χρονιά. Οἱ δραστηριότητες στὶς ὁποῖες μποροῦν νὰ συμμετέχουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι εἶναι:
• Πρώτη Συνάντηση καὶ Διαγνωστικὴ Περίοδος (Ψυχιατρικὴ Ἐκτίμηση, Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση), τόσο γιὰ ἐνηλίκους ὅσο καὶ γιά γονεῖς, παιδιά καὶ ἐφήβους.
• Συμβουλευτικὲς Συναντήσεις (ἀτομικὲς, οἰκογενειακές, ζεύγους).
• Ψυχιατρικὴ παρακολούθηση.
• Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία.
• Θερινὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα: συμμετοχὴ σὲ ποικιλία ὁμάδων, μὲ δραστηριότητες ἤ /καὶ συζήτηση, μὲ χαρακτηριστικὰ βραχείας ψυχοθεραπείας.Τὸ κάθε μέλος, σὲ συννενόηση μὲ τὸν ὑπεύθυνο θεραπευτή, ἐπιλέγει τό πρόγραμμα ποὺ ταιριάζει στὶς ἀναγκες του καὶ τὸ παρακολουθεῖ γιὰ συγκεκριμένο διάστημα (τρεῖς ἑβδομάδες).


Τὰ Θερινὰ Τμήματα θὰ λειτουργήσουν φέτος ἀπὸ τὶς 25 Ἰουλίου ἕως τὶς 12 Αὐγούστου καὶ ἀπὸ τὶς 22 Αὐγούστου ἕως καί τίς 2 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/16/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.