Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Θερινὲς Θεραπευτικὲς ΔραστηριότητεςΚατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τὸ Κέντρο παραμένει συνεχῶς ἀνοικτό, μὲ ἐξαίρεση μίας ἑβδομάδας, γύρω ἀπὸ τὸ Δεκαπενταύγουστο. Ἀπό τὰ μέσα Ἰουλίου ἕως τὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου, γίνονται ὡρισμένες, ἀναγκαῖες τροποποιήσεις στὶς δραστηριότητες ποὺ λειτουργοῦν ὅλη τὴ χρονιά, ὥστε τόσο τό προσωπικὸ ὅσο καὶ οἱ παλαιώτεροι θεραπευόμενοι νὰ ἀπολαύσουν τὶς θερινές διακοπές. Ὡστόσο, τόσο γιά τοὺς νεοπροσερχόμενους ὅσο καὶ γιὰ ἐκείνους, ἀπὸ τούς παλαιοτέρους, ποὺ χρειάζεται νὰ συνεχίσουν τή θεραπεία τους κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, λειτουργοῦν δύο θερινές περίοδοι. Οἱ δραστηριότητες στὶς ὁποῖες μποροῦν νὰ συμμετέχουν εἶναι οἱ κάτωθι:

  • Πρώτη Συνάντηση καὶ Διαγνωστικὴ Περίοδος (Ψυχιατρικὴ Ἐκτίμηση, Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση), τόσο γιὰ ἐνηλίκους ὅσο καὶ γιά γονεῖς, παιδιά καὶ ἐφήβους.
  • Συμβουλευτικὲς Συναντήσεις (ἀτομικὲς, οἰκογενειακές, ζεύγους).
  • Ψυχιατρικὴ παρακολούθηση.
  • Δυαδικὴ Ψυχοθεραπεία.
  • Θερινὴ Θεραπευτικὴ Κοινότητα: συμμετοχὴ σὲ ποικιλία ὁμάδων, μὲ δραστηριότητες ἤ /καὶ συζήτηση, μὲ χαρακτηριστικὰ βραχείας ψυχοθεραπείας.Τὸ κάθε μέλος, σὲ συννενόηση μὲ τὸν ὑπεύθυνο θεραπευτή, ἐπιλέγει τό πρόγραμμα ποὺ ταιριάζει στὶς ἀναγκες του καὶ τὸ παρακολουθεῖ γιὰ συγκεκριμένο διάστημα (τρεῖς ἑβδομάδες).

Τὰ Θερινὰ Τμήματα θὰ λειτουργήσουν φέτος ἀπὸ τὶς 22 Ἰουλίου ἕως τὶς 9 Αυγούστου καὶ ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 30 Αύγούστου.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/6/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.